joomla template by Joomlashack
Novinky

          

           Boli ste na teste na COVID-19 a chcete vedieť, či máte negatívny výsledok? 

Overiť výsledok testu


 KORONAVÍRUS   

Od  18.11.2020 na  RÚVZ so sídlom v Lučenci bude fungovať   MOM Ag - mobilne odberové miesto na zabezpečenie testovania na ochorenie spôsobené koronavírusom SARS-CoV-2 formou antigénových testov. Mobilné odberové miesto je situované v areáli RÚVZ so sídlom v Lučenci na adrese Petőfiho č. 1, Lučenec. Prevádzkové hodiny: pondelok, streda, piatok od 9.00 do 12.00.


Hľadáme záujemcov o meranie radónu v ovzduší rodinných domov vo vybratých okresoch Banskobystrického kraja a Žilinského kraja 


Čo by ste mali vedieť o chrípkovej sezóne 2020/2021


Usmernenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky

 
 


 

Svetový mesiac Alzheimerovej choroby – september

 

Svetový deň Alzheimerovej choroby – 21. september (deň vyhlásený Svetovou zdravotníckou organizáciou) si pripomíname od roku 1994, z dôvodu celospoločenskej závažnosti problému.

Alzheimerova choroba a iné demencie celosvetovo postihujú desiatky miliónov ľudí. So starnutím populácie narastá aj počet postihnutých – vyšší vek patrí medzi hlavné rizikové faktory tohto ochorenia. Vo veku nad 65 rokov má demenciu Alzheimerovho typu odhadom každý desiaty človek a vo veku nad 85 rokov približne každý druhý. Vo svete Alzheimerovou chorobou a príbuznými demenciami trpí 46,8 mil. ľudí (v Európe 7,3 mil.). Je jedným z desiatich hlavných smrteľných ochorení ľudstva.

Slovenská Alzheimerova spoločnosť uvádza, že na Slovensku je 50 – 60 tisíc pacientov s Alzheimerovou chorobou a príbuznými ochoreniami. Ďalšiu skupinu tvoria rodinní príslušníci a opatrovatelia (v počte približne 100 – 150 tisíc), ktorí sa o postihnutých starajú a sú im v rôznych smeroch nápomocní.

Alzheimerova choroba je degeneratívne ochorenie mozgu, pri ktorom dochádza k zániku mozgových buniek a ku zmene látkovej premeny v mozgu. Ide o najčastejšiu formu demencie – spôsobuje poruchy činnosti mozgu, postupný úpadok pamäti, myslenia, chápania, reči, úsudku, schopnosti učiť sa, poznať blízkych, známych. Príznaky sa obvykle rozvíjajú nenápadne, pomaly.

V súčasnosti sa ešte nedá uvedené ochorenie vyliečiť. Taktiež sa nevie vopred zistiť, koho z nás sa bude priamo týkať. V rámci terapie sa popri farmakologickej liečbe využívajú psychoterapeutické postupy, tréning psychických funkcií a rôznych spôsobilostí, zručností.

Dôležitú úlohu zohráva primárna prevencia – aktívny prístup a starostlivosť o svoju pamäť. Udržiavanie kognitívnych schopností je možné realizovať cez lúštenie krížoviek; sudoku; sledovaním vedomostných súťaží, spoločenskými hrami, ako bridž, šach alebo pexeso; vzdelávaním sa v problematike, ktorá nás zaujíma; čítaním kníh; komunikovaním – rozhovormi s inými ľuďmi a i. Všetko sú to vhodné spôsoby ako si zdvihnúť sebavedomie, rozšíriť poznatkový obzor a pôsobiť preventívne proti prirodzenému zhoršovaniu pamäti a Alzheimerovej chorobe.

V prípade potreby je možné nájsť pomoc u odborníkov v oblasti psychiatrickej a neurologickej starostlivosti, liečebnej pedagogiky či u poradcov z kontaktných miest Slovenskej Alzheimerovej spoločnosti. Ďalšou možnosťou je kontaktovať špecializované preventívne, diagnostické, vzdelávacie Centrum Memory, n. o. v Bratislave. 


KORONAVÍRUS   

Opatrenia RÚVZ so sídlom v Lučenci s účinnosťou od 18. septembra do 30. septembra 2020 – zo dňa 18.09.2020


 KORONAVÍRUS   

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia - prevádzky a hromadné podujatia – zo dňa 16.9.2020


 KORONAVÍRUS   

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia - opatrenie hranice – zo dňa 15.09.2020


 KORONAVÍRUS   

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia - opatrenia rúška - zo dňa 14.09.2020


 KORONAVÍRUS   

Koronavírus NAHLASOVANIE:

 

Osoby, ktoré vstupujú do SR a majú pobyt na území okresov Lučenec a Poltár, nahlasujú sa cez formulár na https://korona.gov.sk/ehranica

Zoznam krajín (od 20. júla 2020), na ktoré sa nevzťahuje domáca izolácia: Austrálske spoločenstvo, Belgické kráľovstvo, Cyperská republika, Česká republika, Čínska ľudová republika, Dánske kráľovstvo, Estónska republika, Faerské ostrovy (samosprávne územie Dánskeho kráľovstva), Fínska republika, Francúzska republika, Grécka republika, Chorvátska republika, Holandsko, Írska republika, Island, Japonsko, Kórejská republika, Lichtenštajnské kniežatstvo, Litovská republika, Lotyšská republika, Maďarsko, Maltská republika, Monako, Nemecká spolková republika, Nórske kráľovstvo, Nový Zéland, Poľská republika, Rakúska republika, Slovinská republika, Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska, Španielske kráľovstvo, Švajčiarska konfederácia, Talianska republika.

Po prihlásení sa cez vyššie uvedený formulár budú osoby, na ktoré sa vzťahuje povinná izolácia a povinnosť testovania na nový koronavírus, nahlásené na testovanie poverenými zamestnancami RÚVZ Lučenec, a to najskôr na piaty deň domácej izolácie.

 

V prípade záujmu o telefonické nahlásenie príchodu do SR, volajte pondelok až piatok počas pracovného času od 6.00 hod. do 14.00 hod. na tel. číslo:  047/43 235 72


  
 
KORONAVÍRUS   

Odporúčania hlavného hygienika SR_návšteva sprievod pacienta v ZZ zo dňa 15.05.2020I n f o r m á c i a

 

Nebezpečný výživový doplnok MUSCLETECHTM

HYDROXYCUT HARDCORE NEXT GEN, kapsuly z USA

 

Dňa 9. 5. 2020 bolo Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky Rýchlym výstražným systémom pre potraviny a krmivá (RASFF) č. 2020.1924 zaslané varovné oznámenie o podozrení na úmrtie po konzumácii výživového doplnku. Ide o výživový doplnok HYDROXYCUT HARDCORE NEXT GEN obchodnej značky MUSCLETECHTM,  balenie: dóza s obsahom 100 kapsúl, výrobca: USA.

Oznámenie o podozrení na úmrtie po konzumácii predmetného výživového doplnku zaslalo Španielsko. Podľa následného oznámenia fup2 je dodávateľom nebezpečného výživového doplnku Nutribulk, S. L., Španielsko a odberateľom na Slovensku spoločnosť GymBeam s. r. o., Košice. Predmetný nebezpečný výživový doplnok je ponúkaný aj prostredníctvom internetu.

V nadväznosti na uvedené odporúčame spotrebiteľom, aby predmetný nebezpečný výživový doplnok nekupovali a už zakúpený neužívali.

 

Mgr. RNDr. MUDr. Ján Mikas, PhD. 

hlavný hygienik Slovenskej republiky


    
KORONAVÍRUS COVID - 19

občania, ktorí budú potrebovať konkrétne informácie v súvislosti s COVID-19, majú možnosť zavolať pracovníkom odboru epidemiológie, ktorí Vám podajú informácie počas pracovných dní na telefónnom čísle:
047/43 235 72

email:     This email address is being protected from spam bots, you need Javascript enabled to view it  
   
KORONAVÍRUS  

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Lučenci dočasne ruší od 16.3.2020 do odvolania stránkové hodiny pre verejnosť v priestoroch budovy RÚVZ.


 
KORONAVÍRUS  

Rozhodnutie - karanténa - verejná vyhláška zo dńa 12.03.2020.


 
KORONAVÍRUS  

Informácia k zákazu organizovať a usporadúvať hromadné podujatia, športovej, kultúrnej, spoločenskej či inej povahy zo dňa 12.03.2020.


 CORONAVIRUS

Public order announcing issuance of decision on direction of the measure on prevention of origination and spread of communicable disease COVID-19. /12.03.2020/


KORONAVÍRUS  

Zdôvodnenie zákazu svätých omší a usmernenie ostatných cirkevných obratov zo dňa 11.03.2020


 KORONAVÍRUS

Usmernenie hlavného hygienika pre verejnosť o karanténe zo dňa 09.03.2020


KORONAVÍRUS

Verejná vyhláška - rozhodnutie o nariadení opatrenia na predchádzanie a šírenie prenosného ochorenia COVID-19 zo dňa 09.03.2020.


KORONAVÍRUS

Verejná vyhláška - rozhodnutie o zákaze organizovať a usporiadať hromadné podujatia športovej,kultúrnej, spoločenskej a inej povahy zo dňa 09.03.2020.


KORONAVÍRUS 

Rozhodnutie Úradu verejného zdravotníctva SR, COVID-19 opatrenia zo dňa 06.03.2020.

 


KORONAVÍRUS

Odporúčanie Úradu verejného zdravotníctva SR v súvislosti s výskytom koronavírusu

v Taliansku


 KORONAVÍRUS

 Slovensko je na COVID-19 (nový koronavírus) pripravené


.

 

  

Informácia o výskyte vírusovej pneumónie v Číne – mesto Wuhan spôsobenej novým druhom koronavírusu

 

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky bol informovaný zo strany európskych orgánov o výskyte vírusovej pneumónie v meste Wuhan vo východnej časti Číny (viď mapa). Od 31. 12. 2019 do 5. 1. 2020 bolo hlásených 59 prípadov, z toho sedem so závažným priebehom ochorenia. Úmrtie doteraz zaznamenané nebolo. Laboratórne vyšetrenie vylúčilo vírus chrípky, adenovírus, SARS a MERS-Cov ako príčinu ochorenia. Detailnejšie laboratórne vyšetrenie biologického materiálu chorých osôb potvrdilo prítomnosť nového koronavírusu u 15 pacientov.

 

WHO informovalo, že zatiaľ nebol potvrdený interhumánny prenos (prenos z človeka na človeka). Predpokladá sa, že chorí sa nakazili kontaktom so zvieratami na miestnych trhoch s predajom rýb a iných živých zvierat, najmä hydiny. Zatiaľ sa neprijali prísnejšie opatrenia na obmedzenie cestovania do mesta Wuhan. Vzhľadom na závažnosť ochorenia a prítomnosť nového druhu koronavírusu boli prijaté opatrenia na zabránenie šírenia nákazy najmä v krajinách juhovýchodnej Ázie. Hong-Kong, Vietnam, Thajsko, Taiwan, Malajzia, Filipíny, Singapur prijali prísnejšie opatrenia na letiskách. Pri cestovaní do týchto krajín preto cestovatelia môžu zaznamenať zvýšenú kontrolu zdravotného stavu pasažierov prichádzajúcich z Číny, najmä z medzinárodného letiska Wuhan.

Európske krajiny zatiaľ monitorujú epidemiologickú situáciu. Priame letecké spojenie s mestom Wuhan v Číne majú tri európske mestá – Paríž, Londýn a Rím. V Taliansku prijali prísne opatrenia na letiskách so skríningom pasažierov prichádzajúcich z Číny, najmä z mesta Wuhan.

 

V juhovýchodnej Ázii je v tomto období zimné počasie s vysokou aktivitou chrípky. V husto obývaných miestach sa respiračné ochorenia veľmi rýchlo šíria. V Číne sa navyše budú koncom januára konať oslavy Nového roka. Napriek tomu, že riziko šírenia ochorenia v EÚ je momentálne nízke, odporúčame cestovateľom do Číny, najmä do mesta Wuhan, nasledovné:

- dať sa zaočkovať proti chrípke pred cestou do Číny,

- vyhýbať sa miestnym trhom s predajom rýb a živých zvierat,

- vyhýbať sa priamemu kontaktu so zvieratami pri prípadnej návšteve miestnych trhoch,

- dodržiavať prísnu hygienu potravín,

- sledovať svoj zdravotný stav počas návštevy a po návrate,

- v prípade klinických príznakov ako je horúčka, bolesť na hrudníku alebo ťažkosti

   s dýchaním po návrate je potrebné vyhľadať lekára a informovať ho o cestovateľskej   anamnéze.  


Podpísanie realizačnej zmluvy na národný projekt „Integrovaný systém úradov verejného zdravotníctva“

Bratislava, 9. januára 2020: Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky (ÚVZ SR) a spoločnosť Asseco CE  podpísali kontrakt na realizáciu informačných systémov v rámci projektu „Integrovaný systém úradov verejného zdravotníctva“ (ISÚVZ). Ide o národný projekt, na ktorý je z eurofondov vyčlenených 17 980 412,11 Eur. Projekt bude realizovaný z operačného programu Integrovaná infraštruktúra aj v spolupráci s Úradom podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu.

Podpisom zmluvy sa začal proces prác na národnom projekte, ktorého zámerom je najmä zvýšenie ochrany a podpory zdravia občanov Slovenska ako aj prehľadnejšia a lepšia informovanosť občanov. Údaje napríklad o stave a výsledkoch hygienických kontrol kúpalísk, ihrísk, detských táborov, hotelov, reštaurácii, potravín či kozmetických výrobkov alebo výskyte radónu, budú zverejňované priebežne a bez oneskorenia.  Informácie budú navyše transparentne publikované vo forme „open data“. Úrady ich budú môcť lepšie využiť aj pri plánovaní kontrol či preventívnych opatrení, ako aj pri zavádzaní nových pracovných postupov. Ďalším prínosom tohto projektu je aj úspora finančných prostriedkov štátneho rozpočtu SR.

„Na plánovaní a príprave tohto projektu, ktorý sa primárne venuje elektronizácii a zavedeniu moderných informačných systémov do našej každodennej práce vo verejnom zdravotníctve, sa pracovalo dlhodobo. Elektronizáciou plánujeme dosiahnuť lacnejší štát pre občanov a podnikateľov (zníženie správnych poplatkov pre 22 služieb o polovicu), ušetrenie času občana/podnikateľa (skrátenie primeraného času potrebného na vypracovanie podania pri elektronických službách o polovicu), efektívnejší výkon a služby verejnej správy (skrátenie času spracovania a vybavenia v službách vydávania rozhodnutí a skrátenie času spracovania a vybavenia v službách vydávania záväzných stanovísk o polovicu). Aj vďaka tomuto projektu plánujeme realizovať výkon štátneho zdravotného dozoru novým moderným informačným systémom a technickým vybavením zamestnancov v teréne napojených na online centrálne systémy. Elektronizácia procesov umožní verejnosti rýchlejšiu, lepšiu a prehľadnejšiu informovanosť o výstupoch našej práce t. j.  práce úradov verejného zdravotníctva, ktoré zabezpečujú každodennú ochranu a podporu zdravia občanov,“ povedal Ján Mikas, hlavný hygienik Slovenskej republiky.

 „Elektronizácia všetkých uvedených údajov umožní širokej verejnosti prístup k mnohým užitočným informáciám.  Verím, že samotná realizácia národného projektu bude vysoko profesionálna, prebehne bez komplikácii a ukončí sa v dohodnutom termíne,“ uviedol pri príležitosti podpisu zmluvy Jozef Klein, CEO Asseco CE.

Spustením národného projektu sa zároveň podporí vytváranie moderného a bezpapierového prostredia s komfortnými interaktívnymi službami pre občanov i podnikateľov.

Elektronizácia a automatizácia procesov sa dotkne viac ako 180 odborných pracovníkov ÚVZ SR, 1600 pracovníkov z 36 regionálnych úradov verejného zdravotníctva, Ministerstva zdravotníctva SR a Národného centra zdravotníckych informácií. Projekt bude svojimi výstupmi napojený aj na činnosti iných ministerstiev, ako napr. Ministerstva životného prostredia SR, Slovenskú agentúru životného prostredia, Ministerstva dopravy a výstavby SR či Ministerstva vnútra SR. Ukončenie prác na národnom projekte ISÚVZ je plánované na koniec roka 2021.

Národný projekt „Integrovaný systém úradov verejného zdravotníctva“ realizuje Úrad verejného zdravotníctva SR v rámci súvisiaceho národného projektu „Optimalizácia procesov verejného zdravotníctva“, ktorého cieľom je zlepšiť, zefektívniť a zjednodušiť procesy optimalizáciou modelu fungovania verejného zdravotníctva. Konkrétne opatrenia sú zamerané na zníženie administratívnej záťaže pre podnikateľov a občanov, optimalizáciu posudkovej činnosti orgánov verejného zdravotníctva, zjednodušenie žiadosti o uvedenie priestorov do prevádzky, ako aj zefektívnenie a zintenzívnenie štátneho zdravotného dozoru v SR. Projekt „Optimalizácia procesov verejného zdravotníctva“ je financovaný z operačného programu Efektívna verejná správa.

 

Informácie o národnom projekte Integrovaný systém úradov verejného zdravotníctva:

Prijímateľ: Úrad verejného zdravotníctva SR, Trnavská cesta 166/52, 826 45 Bratislava

Názov projektu: Integrovaný systém úradov verejného zdravotníctva

Miesto realizácie projektu: celá SR

Výška poskytnutého NFP: 17 980 412,11 EUR

Informácie o operačnom programe Integrovaná infraštruktúra nájdete na www.opii.gov.sk.

Ďalšie informácie na webových sídlach: www.mindop.sk a www.eufondy.sk.

 

ÚVZ SR: Reštaurácie si pri podávaní tatárskych biftekov plnia zákonné povinnosti

 

Prevádzkovatelia reštaurácií si plnia povinnosti, ktoré im vyplývajú z legislatívy pri podávaní tatárskych biftekov. Vyplýva to z  kontrol zariadení verejného stravovania,  ktoré daný pokrm ponúkali. Odborní pracovníci regionálnych úradov verejného zdravotníctva v SR pri viac ako 96% prevádzok nenašli pochybenia.

 

„Po možnosti podávať tatárske bifteky volali mnohí prevádzkovatelia i spotrebitelia. Ponúkať tepelne nespracované mäso môžu reštaurácie za jasne nastavených pravidiel   už viac ako dva roky. Oceňujeme zodpovedný prístup prevádzkovateľov, ktorí sa stotožnili s povinnosťami, ktoré musia spĺňať pri podávaní tatárskych biftekov. Veľká časť z nich si plní oznamovaciu povinnosť o príprave pokrmov z tepelne nespracovaného mäsa voči orgánom verejného zdravotníctva, dbá na informovanosť spotrebiteľa z pohľadu možných zdravotných rizík po jeho konzumácii a dodržiava hygienické požiadavky a postupy správnej výrobnej praxe,“ povedala Iveta Trusková, vedúca Sekcie ochrany a podpory zdravia v oblasti životného a pracovného prostredia Úradu verejného zdravotníctva SR s tým, že kontrolu dodržiavania pravidiel pri podávaní biftekov vykonávajú hygienici priebežne.

 

Bratislavský a Košický kraj bez nedostatkov

V rámci riadnych plánovaných kontrol zistili hygienici nedostatky v 20 prevádzkach z celkovo skontrolovaných a náhodne vybraných 575 zariadení. V Žilinskom kraji potvrdili nedostatky v 6 prevádzkach, v Banskobystrickom kraji v 5 a v Trnavskom kraji v 4. V Prešovskom a Trenčianskom kraji šlo zhodne o 2 prevádzky a v Nitrianskom kraji o jednu. V Bratislavskom a Košickom kraji neboli v kontrolovaných prevádzkach potvrdené nedostatky. V prípade zistených pochybení došlo k okamžitému plneniu nápravných opatrení. 

Zistené pochybenia:

8 reštaurácií si nesplnilo oznamovaciu povinnosť v prípade podávania tatárskych biftekov 11 reštaurácií neuviedlo v jedálnom lístku pre spotrebiteľa informáciu o zdravotných rizikách spojených s konzumáciou tepelne nespracovaného mäsa v 6 prevádzkach boli potvrdené hygienické nedostatky, pričom najčastejším pochybením bolo opätovné zamrazovanie mäsa určeného na prípravu tatárskeho bifteku Regionálne úrady verejného zdravotníctva v SR vzhľadom na nízke percento zistených hygienických nedostatkov ani v jednom prípade nezaznamenali výskyt prenosného ochorenia súvisiaceho s podávaním pokrmov z tepelne nespracovaného mäsa a vajec. 

Pravidlá pre podávanie tatárskeho bifteku

Pravidlá pre podávanie tepelne nespracovaného mäsa, rýb a iných morských živočíchov upravuje od 1. júna 2017 vyhláška Ministerstva zdravotníctva SR č.533/2007 Z.z.  Do takýchto pokrmov je možné pridávať aj surové slepačia vajcia, tie však musia byť len z registrovaných a kontrolovaných chovov a pri príprave pokrmu z nich je potrebné dodržiavať zásady čerstvosti vajec a hygieny. Uvedené pokrmy možno podávať bezprostredne po  ich príprave a len v reštauráciách. Nemožno ich pripravovať ani podávať napríklad v stánkoch s rýchlym občerstvením, v závodnom stravovaní a v iných typoch uzavretého stravovania. Ak sa v reštaurácii rozhodnú pripravovať a podávať pokrmy z tepelne nespracovaného mäsa, prevádzkovateľ je povinný oznámiť to miestne príslušnému regionálnemu úradu verejného zdravotníctva v SR. Uvedené prevádzky musia tiež informovať spotrebiteľa o prípadných zdravotných rizikách, ktoré pri konzumovaní tepelne nespracovaného mäsa a vajec hrozia. V jedálnom lístku musia uviesť nasledovnú formulku: ,,Neodporúča sa, aby tepelne nespracované mäso a vajcia konzumovali deti, tehotné, dojčiace ženy a osoby s oslabenou imunitou.“ Tatársky biftek  je pokrm zo surového hovädzieho (prípadne iného) mäsa, najemno naškrabaného, prípadne pomletého, ochuteného koreninami a podávaný so surovým žĺtkom. V reštauráciách sa smie pripravovať iba z vopred zamrazeného mäsa. Pokiaľ ide o zdravotné riziká súvisiace s konzumáciou tepelne nespracovaného mäsa, môže dôjsť najčastejšie k tráviacim ťažkostiam, ako sú napr. vracanie, bolesti brucha, zvýšené teploty, hnačky. Tiež môžu vzniknúť parazitárne ochorenia a ochorenie na listeriózu. 

 

ÚVZ SR: Informácia k výskytu ochorení na záškrt na Ukrajine

 

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky a regionálne úrady verejného zdravotníctva v Slovenskej republike neustále monitorujú a venujú zvýšenú pozornosť výskytu závažných infekčných ochorení nielen v Slovenskej republike, ale aj v okolitých krajinách. Vzhľadom na zvýšenú migráciu obyvateľstva medzi krajinami sme si vedomí, že môže dôjsť k zavlečeniu závažných infekčných ochorení na naše územie a v prípade zmeny v epidemiologickej situácii prijímame všetky potrebné protiepidemické opatrenia na zabránenie šírenia infekčných ochorení.

 

Hoci nás ukrajinské orgány verejného zdravotníctva oficiálne nekontaktovali vo veci výskytu záškrtu na ich území, Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky a príslušné regionálne úrady verejného zdravotníctva v Slovenskej republike majú informácie o aktuálnej epidemiologickej situácii na Ukrajine. Naši epidemiológovia sú v kontakte so slovenskými lekármi v spádových okresoch vo veci preverenia stavu zaočkovanosti populácie proti záškrtu. Lekárov rovnako informujú, aby pri vyšetrovaní chorých uvádzajúcich pobyt na Ukrajine alebo pobyt v blízkosti slovensko–ukrajinských hraníc mysleli na toto ochorenie a správne ho liečili. Pokiaľ by na Ukrajine došlo k významnému nárastu ochorení na záškrt s epidemickým charakterom, príslušné regionálne úrady verejného zdravotníctva v Slovenskej republike príjmu v spádových okresoch ďalšie adekvátne a bezodkladné opatrenia na zamedzenie prenosu ochorení na záškrt z pohraničných oblastí Ukrajiny na Slovensko.

 

Oficiálne orgány verejného zdravotníctva na Ukrajine uvádzajú k 29.10.2019 celkovo 20 prípadov ochorení na záškrt, nie je vylúčené, že počet prípadov môže vzhľadom na infekčnosť ochorenia ešte rásť. Na Slovensku evidujeme v roku 2019 zatiaľ jeden laboratórne potvrdený prípad ochorenia na kožnú diftériu z okresu Sabinov.

 

Zdôrazňujeme, že očkovanie proti záškrtu je na Slovensku povinné, proti ochoreniu sú deti očkované v rámci pravidelného povinného očkovania v 3., 5. a 11. mesiaci života, k preočkovaniu dochádza v 6. a 13. roku života dieťaťa. Povinné preočkovanie proti záškrtu sa týka aj dospelých – vykonáva sa v 30. roku života a ďalej každých 15 rokov. Očkovací status proti záškrtu je možné preveriť u svojho všeobecného lekára v zdravotnej dokumentácii.

 

 

Záškrt je akútne infekčné ochorenie, nákaza sa prenáša vdychovaním kontaminovaného vzduchu. Inkubačný čas je 2-5 dní. Prameňom pôvodcu nákazy je chorý človek. Infekčný proces sa prevažne lokalizuje v hrdle, na mandliach, niekedy v nose, občas na koži či spojivkách. Ide o zápalový proces na slizniciach sprevádzaný tvorbou „pablán“, zdurením lymfatických uzlín, vysokou teplotou. Ochorenie má ťažký priebeh, poškodzujú sa nervy, čo spôsobuje ochrnutie hlasiviek a prehĺtacích svalov. Ochorenie máva často komplikovaný priebeh, a to najmä zápalom srdcového svalu, obrnou mäkkého podnebia, iných svalov a poškodením obličiek.   

Výzva na cenovú ponuku - osobné auto


 Ako predísť nákazám z pokazeného jedla

Horúčavy môžu prispieť k vzniku nepríjemných ochorení zažívacieho traktu. Ak si chcete užiť letné pochúťky v zdraví, dbajte pri ich príprave najmä na dodržiavanie hygieny, správnych technologických postupov a na správne skladovanie. 

Kontaminované suroviny, nedodržanie správnej technológie, ale i zlé skladovanie surovín a hotových pokrmov nahrávajú v lete alimentárnym nákazám -  ochoreniam z pokazených jedál. Jún, júl a august sú obdobím s najvyšším počtom ochorení na salmonelózu. Príčinou môže byť aj mäso pripravené vonku na grile. Pri grilovaní dbajte na správnu prípravu – mäso nakrájajte na tenšie plátky alebo menšie kúsky a naklepte ho, odstráňte z neho kožu i tuk a pečte ho na hliníkovej fólii. Grilujte pri miernejšej teplote – tak, aby bolo menej spálené na povrchu, ale prepečené aj v strednej časti. Zažívacie ťažkosti môžu spôsobiť aj nedostatočne tepelne upravené potraviny. Okrem dodržiavania osobnej hygieny používajte pri grilovaní čisté náčinie, utierky a myslite na ochranu jedál pred hmyzom. Pokrm skonzumujte čo najskôr.

,, Ochorenia prenášané potravinami postihujú najmä gastrointestinálny systém človeka. Najčastejšie spôsobujú hnačky, bolesti brucha, zvracanie,  niekedy aj vysokú teplotu. Nepríjemnosti zväčša o pár dní pominú, ale v niektorých prípadoch môžu mať ochorenia komplikovaný priebeh,“ upozorňuje Ján Mikas, hlavný hygienik SR. Vo veľkej väčšine prípadov sa prenášajú kontaminovanými potravinami, najmä mäsom a mäsovými výrobkami, vajcami alebo výrobkami z vajec, cukrárenskými výrobkami s obsahom vajec, tepelne nespracovanými mliečnymi výrobkami.  Kontaminované však môžu byť aj iné druhy potravín, napríklad nedostatočne umytá zelenina a ovocie. ,, Ochorenia najčastejšie vyvolávajú baktérie prežívajúce v potravinách, ktoré nie sú dostatočne tepelne spracované alebo sú nesprávne uskladňované. Najčastejšími baktériami vyvolávajúcimi alimentárne ochorenia u ľudí sú salmonely, šigely, kampylobaktery, listérie, yersínie a E. coli., “ dodáva Ján Mikas. 

SALMONELÓZY

Salmonelózy patria u nás k ochoreniam s najvyššou chorobnosťou. Vlani bolo hlásených 7 373 ochorení na salmonelózu, čo predstavuje chorobnosť 135,45/100 000 obyvateľov. Oproti roku 2017 stúpol ich počet o 17,7 % a za posledných päť rokov má narastajúci trend. Salmonely zároveň spôsobujú najväčší počet epidémií.

V roku 2018 bolo na Slovensku hlásených celkovo 501 epidémií salmonelóz ( za epidémiu sa pokladajú dvaja a viac chorých),  z toho 174 epidémií bolo s počtom chorých 3 a viac osôb v jednom ohnisku. Najčastejšie sa ľudia nakazili po konzumácii vajec a výrobkov z nich. Nahlásili ich v 86 epidémiách, pričom v 47 prípadoch išlo o domáce vajcia, v 30 prípadoch o vajcia z obchodov a v deviatich prípadoch sa ochorenie prejavilo po skonzumovaní cukrárenských výrobkov a sladkostí.

Druhým najčastejším faktorom prenosu bolo mäso a mäsové výrobky. Z 19 epidémií išlo v 12 prípadoch o kuracie mäso, v 4 o mäsové výrobky, v 2 o bravčové mäso a v 1 jednom prípade o hovädzie mäso.

Najviac chorých osôb zaznamenali epidemiológovia v rámci rodinných osláv a udalostí, napríklad svadieb a krstín. Na dvoch nezávislých rodinných akciách v okrese Kežmarok sa z celkového počtu 208 exponovaných nakazilo až 77 osôb, 46 dospelých a 31 detí. Štrnásť ľudí museli hospitalizovať. Epidemiologické vyšetrenie ukázalo, že na oboch akciách konzumovali zákusky od rovnakého dodávateľa.

Najviac epidémií salmonelózy bolo vlani v Žilinskom (38) a v Prešovskom kraji (32). Nasledoval Banskobystrický kraj s 25-imi, Trnavský a Trenčiansky kraj v každom po 19 epidémií, Košický s 18-imi, v Nitrianskom bolo 17 epidémií a v Bratislavskom kraji 6 epidémií.

Príznaky salmonelózy:

-         vysoká teplota, nevoľnosť, kŕčovité bolesti, zvracanie, zelené hnačky s prímesou krvi

-         nastupujú 6 – 72 hodín po skonzumovaní kontaminovaného jedla

Salmonely ničí teplota 70 stupňov počas desiatich minút. Musí byť dosiahnutá rovnaká vo všetkých častiach pripravovaného pokrmu.

KAMPYLOBAKTERIÓZY

Prvenstvo medzi ochoreniami, ktoré spôsobujú skazené potraviny, patrí kampylobakteriózam. Za posledných desať rokov zaznamenávajú epidemiológovia narastajúci trend.  Kampylobakteriózy však spôsobujú menej epidémií ako salmonely.

V roku 2018 na Slovensku zaznamenali 8 428 ochorení na kampylobakteriózu, chorobnosť predstavuje 154,84/100 000 obyvateľov. Celkovo bolo hlásených 176 epidémií kampylobakteriózy, z toho v 22 epidémiách ochoreli traja a viac ľudí.

Najčastejšie bolo zdrojom ochorení mäso a mäsové výrobky. Najhoršie vyšlo kuracie – z 15 epidémií spôsobilo ochorenie v 13 prípadoch, 2-krát nákazu vyvolali mäsové výrobky. Takmer všetky epidémie kampylobakteriózy s 3 a viac infikovanými osobami vznikli na rodinných stretnutiach.

Epidémie kampylobakter s 3 a viac chorými osobami v jednom ohnisku nákazy postihli okrem Bratislavského a Trenčianskeho kraja všetky ostatné. Najviac epidémií hlásili v Trnavskom kraji  - 7, Prešovský a Nitriansky kraj každý po 4 epidémie, Košický kraj 3 a v Banskobystrickom kraji a v Žilinskom kraji po 2 epidémie kampylobakter.

Príznaky kampylobakteriózy:

-         bolesť brucha, hnačka, horúčka, bolesti hlavy a svalov, niekedy zvracanie

-         prejaví sa 1 -  7 dní po skonzumovaní kontaminovaného jedla

Rizikovým potravinami sú surové hydinové mäso, surové mlieko a tepelne neopracované mliečne výrobky, nedostatočne tepelne opracované alebo opätovne kontaminované výrobky z mäsa a neupravenej pitnej vody.

Vyhnite sa zažívacím problémom:

-         umývajte si ruky mydlom a vodou pred prípravou a počas prípravy pokrmov, pred  jedením, po práci so surovými potravinami, po návšteve toalety, po kontakte so zvieratami

-         neumývajte surové mäso namáčaním vo vode

-         nespracúvajte na jednej pracovnej ploche a rovnakými kuchynskými nástrojmi surové a tepelne upravené suroviny

-         vyhnite sa konzumácii nedostatočne tepelne upraveného mäsa

-         potraviny vyžadujúce chladenie – mäkké mäsové výrobky, čerstvé mäso, mliečne výrobky, čerstvé cukrárenské výrobky, šaláty, omáčky a iné rýchlo sa kaziace potraviny nakupujte do chladiacej tašky, dopravte domov čo najskôr a dajte hneď do chladničky

-         nevytvárajte si zbytočne veľké zásoby potravín a pokrmov, suroviny, pokiaľ je to možné, spracujte do pokrmov čo najrýchlejšie

-         pri rozbíjaní vajíčok dávajte pozor na to, aby ste ich obsah nekontaminovali škrupinou alebo rukami

-         udržiavajte neustále v čistote pracovné plochy, kuchynské náradie a pomôcky

Je dobré vedieť, že:

-         baktéria salmonella a iné baktérie prežívajú aj v mrazených potravinách a pri teplote varenia nižšej ako 60 stupňov Celzia, množia sa i pri chladničkových teplotách vyšších ako 5 stupňov Celzia

-         mikroorganizmy sa v mäse a v živočíšnych potravinách množia, veľmi rýchlo prenikajú do potraviny a ľudskému organizmu môžu spôsobiť aj závažné zdravotné problémy. Preniesť ich môžete rukami, ale napríklad aj kuchynskými utierkami a kuchynským náradím

-         nedostatočne tepelne upravené mäso je rizikovejšie pre malé deti a tehotné ženy

mäso nie je vhodné namáčať a umývať v nádobe s napustenou vodou Ako dodržiavať správne skladovanie a používanie PET fliaš

Uvoľňujú sa z PET fliaš do nápojov škodlivé látky, ak ich necháte na slnku? Odborníčka hovorí, že sú vyrábané tak, aby pri bežných, ale aj extrémnych podmienkach skladovania neuvoľňovali látky, ktoré by mohli ohroziť zdravie, alebo vplývať na zloženie nápojov.

Ak sa pri výrobe PET fliaš dodržiava správny proces výroby, skladovania, distribúcie a používania, nehrozí, že by mohli poškodiť zdravie. ,, Balené vody sa pri preprave a skladovaní musia chrániť pred priamym slnečným svetlom,“ prízvukuje  Ing. Milada Syčová z Národného referenčného laboratória pre materiály prichádzajúce do kontaktu s potravinami Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Poprade.

,,PET fľaše sú navrhnuté na dlhodobé skladovanie pri izbovej teplote do 40 stupňov Celzia alebo nižšej, vrátane zohriatia na teplotu najviac 70 stupňov počas maximálne dvoch hodín.  Najviac, na 100 stupňov Celzia, sa môžu zohriať maximálne 15 minút. Takto definovaný rozsah je daný platnou legislatívou na základe fyzikálnych znalostí odohrávajúcich sa v plastoch. V týchto časových a teplotných intervaloch nedochádza k migrácii látok,“ hovorí Ing. Milada Syčová.

PET fľaše sa môžu vyrábať len z materiálov uvedených v nariadení Európskej komisie z roku 2011. ,, Pretrváva mýtus, že z PET fliaš sa uvoľňuje bisfenol A, pri ich výrobe sa však táto látka nikdy nepoužívala,“ zdôrazňuje odborníčka. Pripomína zároveň, že PET fľaša je jednorazový obalový materiál a nemá sa opätovne napĺňať.  

I n f o r m á c i a

 

o výskyte nebezpečného výrobku – Migrácia formaldehydu a melamínu z drevených misiek z Číny 

Dňa 23.07.2019 bolo Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky (ďalej len „ÚVZ SR“) Rýchlym výstražným systémom pre potraviny a krmivá (RASFF) zaslané výstražné oznámenie Nemecka z dôvodu migrácie formaldehydu a melamínu z drevených misiek z Číny.

 

Názov a označenie výrobku: Drevená miska, obchodná značka: TEDi, názov výrobku na obale „Schale“, EAN kód: 97100001001000000075, dovozca: TEDi GmbH & Co. KG, 44309 Dortmund, Brackeler Hellweg 301, vyrobené v Číne.

V predmetnom výrobku bola laboratórnou analýzou zistená migrácia formaldehydu a melamínu, čo je v rozpore s článkom 3 ods. 1 písm. a) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1935/2004 o materiáloch a predmetoch určených na styk s potravinami a o zrušení smerníc 80/590/EHS a 89/109/EHS, podľa ktorého musia byť tieto materiály a predmety vyrobené tak, aby za obvyklých alebo predvídateľných podmienok používania ich zložky neprechádzali do potravín v množstve, ktoré by mohlo ohroziť zdravie ľudí.

Na základe predložených informácií bol výrobok distribuovaný a určený na predaj aj na území Slovenskej republiky – do filiálok spoločnosti TEDi.

Príslušné orgány verejného zdravotníctva v SR prijímajú opatrenia na stiahnutie predmetného výrobku z trhu v SR.

V nadväznosti na uvedené a na skutočnosť, že predmetný výrobok sa môže nachádzať na trhu na území Slovenskej republiky, odporúčame spotrebiteľom, aby uvedený výrobok nekupovali, už zakúpený výrobok nepoužívali, prípadne ho vrátili späť do miesta predaja. 

 

Mgr. RNDr. MUDr. Ján Mikas, PhD.hlavný hygienik Slovenskej republiky  

Informácia pre prevádzkovateľov bezobalových predajní potravín

 

V súvislosti s narastajúcim počtom žiadostí prevádzkovateľov potravinárskych podnikov, ktorí sa obracajú na Úrad verejného zdravotníctva SR so žiadosťami o usmernenie, resp. povolenie predaja rôznych nebalených potravín (napr. nápoje, orechy, oleje, cukor, múka, cestoviny) do obalov, ktoré poskytuje samotná predajňa, ako aj do zákazníkom prinesených obalov, tzv. „bezobalové predajne“, ÚVZ SR uvádza nasledovné:

 

Môže používať zákazník pri kúpe nebalených potravín vlastné obaly?

Platné právne predpisy nezakazujú predaj potravín do vlastných obalov prinesených zákazníkom. Zároveň ale podľa § 12 ods. 1 písm. a) a d) zákona č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 152/1995 Z. z.“) ten, kto predáva potraviny vrátane predaja na diaľku, zodpovedá za bezpečnosť a kvalitu predávaných potravín a je povinný nebalené potraviny, ak to ich povaha vyžaduje, zabaliť do funkčne vhodného a zdravotne neškodného obalového materiálu a pri manipulácii s nimi používať čisté pomôcky a náradie.

Dovoľujeme si uviesť, že je na rozhodnutí zodpovedného prevádzkovateľa potravinárskeho podniku, či povolí takýto spôsob predaja potravín, nakoľko pri takomto spôsobe predaja nemá prevádzkovateľ možnosť ovplyvniť hygienický stav obalov prinesených zákazníkmi, ani ich vhodnosť na styk s potravinami, alebo ich vhodnosť z hľadiska udržania kvalitatívnych parametrov určitej potraviny. Zákazník, ktorý používa vlastný obal si musí uvedomiť, že tak robí na vlastnú zodpovednosť. Obal musí byť vhodný na balenie potravín (napr. plastové vrecko, ktoré sme dostali pri nákupe topánok, rovnako ani plastová fľaša od avivážneho prostriedku nie sú vhodné obalové materiály pre potraviny). Existuje grafické zobrazenie , ktoré dáva jednoznačnú odpoveď: ak je na obale tento symbol, obal je vhodný pre potraviny. Obal však musí byť vhodný aj pre konkrétne použitie - ak si chce zákazník vziať so sebou teplé jedlo, potrebuje obal, ktorý je určený pre teplé jedlá. Ďalej napr. kyslé potraviny sa nesmú baliť do hliníkových obalov, kvôli riziku chemickej reakcie. V danej súvislosti odporúčame pozrieť materiál pripravený Národným referenčným centrom a laboratóriom pre materiály prichádzajúce do kontaktu s potravinami, ktorý je dostupný na webovej stránke ÚVZ SR - „Leták - Čo znamenajú symboly a značky na plastových obalových materiáloch“.

Prevádzkovateľ má právo odmietnuť vlastný obal prinesený zákazníkom, ak napr. nie je vhodný a určený na styk s potravinami alebo je znečistený. Ak sa prevádzkovateľ potravinárskeho podniku rozhodne, že umožní predaj potravín do vlastných obalov prinesených zákazníkom, musí mať nastavené také postupy, ktoré zaručia, že nedôjde ku kontaminácii ním predávaných potravín, tzn., že budú dodržané základné hygienické požadavky a zodpovedný prevádzkovateľ bude mať nastavené podmienky tak, aby nemohlo prísť ku kríženiu povrchov a plôch, na ktorých by bol položený zákazníkom prinesený vlastný obal.

Vzhľadom na to, že obal plní okrem informačnej funkcie aj ochrannú funkciu a vzhľadom na skutočnosť, že nebalené potraviny pri nesprávnej manipulácii môžu predstavovať vyššie riziko kontaminácie, je potrebné pri prevádzkovaní bezobalových predajní potravín zabezpečiť nasledovné:

 

Druhy potravín, ktoré možno predávať ako nebalené

Podľa článku 3 nariadenia Komisie (ES) č. 2073/2005 z 15. novembra 2005, o mikrobiologických kritériách pre potraviny prevádzkovatelia potravinárskych podnikov musia zabezpečiť, aby potraviny spĺňali príslušné mikrobiologické kritériá ustanovené v prílohe I. Na tieto účely musia prevádzkovatelia potravinárskych podnikov v rámci svojich postupov založených na zásadách HACCP spolu so zavedením správnej hygienickej praxe prijímať na všetkých stupňoch produkcie, spracovania a distribúcie potravín vrátane maloobchodu opatrenia na zabezpečenie toho, aby sa:

vykonávalo dodávanie, zaobchádzanie so surovinami a potravinami a spracovanie surovín a potravín, ktoré je pod ich kontrolou, takým spôsobom, aby boli splnené kritériá hygieny procesu;

mohli pri odôvodnene predvídateľných podmienkach distribúcie, skladovania a použitia dodržiavať kritériá bezpečnosti potravín uplatniteľné počas celej uchovateľnosti produktov.

Vzhľadom na to, že epidemiologicky rizikové potraviny rýchlo podliehajú mikrobiologickej skaze a na to, že predaj potravín formou bezobalového predaja si vyžaduje vyššie hygienické štandardy, odporúča sa bezobalový predaj nízko rizikových potravín, najmä suché potraviny (ako napr. strukoviny, orechy, sušené ovocie, ryža).

Takouto formou sa nesmie predávať v zmysle platnej EÚ legislatívy (vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 29/2012 o obchodných normách na olivový olej) olivový olej. Ide o spôsob boja proti falšovaniu olivového oleja.  Článok 2 vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) č. 29/2012 hovorí, že oleje uvedené v čl. 1 ods. 1 (t.j. olivové oleje, s ktorými sa obchoduje na maloobchodnej úrovni) sa budú konečnému spotrebiteľovi ponúkať v obaloch s objemom maximálne 5 litrov. Takéto obaly musia byť opatrené otváracím systémom, ktorý sa po prvom otvorení už nedá uzatvoriť, a musia byť označené v súlade s článkami 3 až 6. 

 

 

Požiadavky na používané obaly a obalové materiály

Podľa § 8 ods. 1 a 2 zákona č. 152/1995 Z. z. ten, kto balí potraviny v súvislosti s ich výrobou, manipuláciou s nimi alebo ich umiestnením na trh, je povinný používať len také obaly a obalové materiály, ktoré pri obvyklom alebo predpísanom spôsobe manipulovania s potravinami nepriaznivo neovplyvňujú ich bezpečnosť a kvalitu, chránia ich pred nežiaducimi vonkajšími vplyvmi a vylúčia zámenu potraviny za iný výrobok. Na balenie potravín možno používať len také obaly a obalové materiály, ktoré zodpovedajú požiadavkám na predmety a materiály prichádzajúce do priameho styku s potravinami.

Nariadenie Európskeho parlamentu a  Rady (ES) č. 1935/2004 o materiáloch a predmetoch určených na styk s potravinami (ďalej len „nariadenie EP a Rady (ES) č. 1935/2004“) definuje materiály a predmety určené na styk s potravinami (vrátane aktívnych a inteligentných materiálov a predmetov), ktoré v hotovom stave: sú určené na styk s potravinami alebo už sú v styku s potravinami a sú na tento účel určené alebo sa pri nich dá rozumne očakávať, že prídu do styku s potravinami, alebo že pri ich bežných a predvídateľných podmienkach použitia dôjde k prenosu ich zložiek do potravín. Podľa článku 3 nariadenia EP a Rady (ES) č. 1935/2004 musia byť materiály a predmety vyrábané  v súlade s riadnymi výrobnými postupmi tak, aby za obvyklých a predvídateľných podmienok použitia neuvoľňovali do potravín látky v množstvách, ktoré by mohli  

ohroziť zdravie ľudí

spôsobiť neprijateľné zmeny v zložení potravín 

spôsobiť zhoršenie ich organoleptických vlastností.

Použité materiály musia spĺňať požiadavky na bezpečnosť, zdravotnú nezávadnosť, označovanie apod. v súlade s legislatívnymi požiadavkami, ktoré sa na tieto výrobky vzťahujú, najmä nariadenie EP a  Rady (ES) č. 1935/2004, prípadne ďalšie špecifické EÚ a národné predpisy (zoznam platných predpisov pre materiály a predmety určené na styk s potravinami je uvedený na webovej stránke ÚVZ SR v časti Legislatíva - Hygiena výživy, bezpečnosti potravín a kozmetických výrobkov).           

 

 

Požiadavky na označenie nebalených potravín

Každý spotrebiteľ má právo na jasné a presné informácie o povahe potraviny. Podľa § 9 ods. 1 zákona č. 152/1995 Z. z. ten, kto vyrába potraviny, manipuluje s nimi alebo ich umiestňuje na trh, je povinný ich označiť v kodifikovanej podobe štátneho jazyka údajmi podľa osobitného predpisu. Podľa § 3 ods. 1 vyhlášky Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky č. 243/2015 o požiadavkách na označovanie potravín potravina, okrem pokrmu a jedla, ktorá je určená na predaj konečnému spotrebiteľovi alebo zariadeniu spoločného stravovania bez balenia, potravina balená v priestoroch predaja na žiadosť spotrebiteľa alebo balená na priamy predaj, musí byť v blízkosti jej umiestnenia označená najmenej týmito údajmi:

názvom nebalenej potraviny,

údajom o zložení potraviny; látky alebo výrobky spôsobujúce alergie alebo neznášanlivosť podľa osobitného predpisu sa označujú odlišným typom písma,

netto množstvom nebalenej potraviny podľa osobitného predpisu, ak nejde o nebalenú potravinu predávanú na množstvo podľa želania spotrebiteľa

dátumom minimálnej trvanlivosti alebo dátumom spotreby.

Označenie podľa odseku 1 je poskytnutie informácií o nebalenej potravine v bezprostrednej blízkosti jej umiestnenia; sú to informácie, ktoré sú uvedené na cenovke, pri cenovke alebo tak, aby boli spájané len s touto nebalenou potravinou.

 

 

Požiadavky na zabezpečenie vysledovateľnosti predávaných potravín

Podľa preambuly 28 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002, ktorým sa ustanovujú všeobecné zásady a požiadavky potravinového práva, zriaďuje Európsky úrad pre bezpečnosť potravín a stanovujú sa postupy v záležitostiach bezpečnosti potravín (ďalej len „nariadenie EP a Rady (ES) č. 178/2002“), skúsenosti ukázali, že fungovanie vnútorného trhu s potravinami môže byť ohrozené, ak sa potraviny nedajú vysledovať. Preto je nevyhnutné zaviesť komplexný systém vysledovateľnosti v potravinárskych podnikoch, aby sa mohli uskutočňovať cielené a presné stiahnutia z obehu alebo poskytovať informácie spotrebiteľom alebo pracovníkom dohľadu a predchádzať tým možnosti zbytočného rozsiahlejšieho narušenia v prípade problémov potravinovej bezpečnosti. Z uvedeného vyplýva, že vysledovateľnosť je kľúčovým nástrojom, ktorým je zabezpečená vysoká úroveň ochrany zdravia spotrebiteľa. Vysledovateľnosť nezaisťuje bezpečnosť potravín, ale je dôležitým nástrojom riadenia rizika, ktorý ma pomôcť zvládnuť problém bezpečnosti potravín. Hlavným cieľom vysledovateľnosti je chrániť spotrebiteľa pred rizikovými, nebezpečnými alebo inak nevyhovujúcimi potravinami a v prípade výskytu takýchto potravín, zabezpečiť rýchle stiahnutie z trhu. Nezabezpečenie vysledovaletnosť potravín môže spôsobiť, že sa nepodarí resp. sa predĺži čas na zabránenie, obmedzenie alebo elimináciu rizika spôsobeného uvedením potraviny, ktorá nespĺňa požiadavky na bezpečnosť potravín, ktoré môžu byť zdraviu škodlivé. Požiadavky na vysledovateľnosť upravuje článok 18 nariadenia EP a Rady (ES) č. 178/2002.

 

Požiadavky na ochranu potravín pred akoukoľvek kontamináciou

Podľa ods. 3 kapitoly IX v prílohe II nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004 o hygiene potravín (ďalej len „nariadenie EP a Rady (ES) č. 852/2004“) potraviny sa musia na všetkých stupňoch výroby, spracovania a distribúcie chrániť pred akoukoľvek kontamináciou, ktorá by mohla spôsobiť, že potraviny budú nevhodné na ľudskú spotrebu, škodlivé pre zdravie alebo kontaminované takým spôsobom, že by bolo bezdôvodné očakávať, že by sa mohli v takom stave konzumovať.

Nariadenie EP a Rady (ES) č. 852/2004 ustanovuje tiež požiadavky na zariadenia. Podľa kapitoly V ods. 1 v prílohe II všetky predmety, príslušenstvo a zariadenia, s ktorým potraviny prichádzajú do styku, musia byť

účinne čistené a tam, kde je to potrebné, dezinfikované. Čistenie a dezinfekcia sa musí vykonávať s dostatočnou frekvenciou, aby sa zabránilo akémukoľvek riziku kontaminácie;

skonštruované tak, byť z takých materiálov a byť udržiavané v takom dobrom technickom stave a poriadku, aby sa minimalizovalo akékoľvek riziko kontaminácie.

Z dôvodu zachovania kvality a bezpečnosti predávaných potravín je dôležité, aby zariadenia a technické vybavenie, ktoré prichádzajú do priameho kontaktu s nebalenou potravinou boli udržiavané v čistote a dobrom technickom stave, aby nepredstavovali potenciálny zdroj kontaminácie.

Podľa § 4 ods. 3 písm. a) a d) zákona č. 152/1995 Z. z. fyzické osoby zúčastnené na výrobe potravín, manipulácii s nimi a ich umiestnení na trh sú povinné mať v miere zodpovedajúcej ich pracovnému zaradeniu znalosti o výrobe potravín, manipulácii s nimi a ich umiestnení na trh a o predpisoch na zabezpečenie bezpečnosti a kvality a zároveň zaobchádzať s potravinami tak, aby sa neporušovala ich bezpečnosť a kvalita. Vzhľadom na uvedené je potrebné zabezpečiť, aby manipulácia s nebalenými potravinami bola zabezpečená prostredníctvom osôb, ktoré sú na tento účel spôsobilé. 


 

  I n f o r m á c i a o výskyte nebezpečného výrobku – Smart Cook,

                                 skleněný Hrnek 3 ks

 

Dňa 08.07.2019 bolo Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky (ďalej len „ÚVZ SR“) Rýchlym výstražným systémom pre potraviny a krmivá (RASFF), zaslané výstražné oznámenie Českej republiky z dôvodu migrácie kadmia a olova zo skleneného hrnčeka neznámeho pôvodu.

 

Názov produktu na etikete: skleněný Hrnek 3 ks, 500 ml, značka: Smart Cook, ITEM NO: 231 45 19

Osoba uvedená na originálnom balení a zodpovedná za uvedenie na trh: Elmich Trading s.r.o., Vlčkova 1064/6, PRAHA – Černý Most,

Distribútor: Incomp s.r.o., Korunní 2569/108, 101 00, Praha 10 – Vinohrady,

Predajca: Chinh Nquyen Van, kpt. Bartoše 412, 530 09 Pardubice.

 

V predmetnom výrobku bola laboratórnou analýzou zistená migrácia olova a kadmia z ústneho okraja:

migrácia kadmia z ústneho okraja hrnčeka bola 13,0 mg / predmet, pričom maximálny povolený limit je 0,2 mg / predmet.

migrácia olova z ústneho okraja hrnčeka bola 190,0 mg / predmet, pričom maximálny povolený limit je 2,0 mg / predmet. Uvedené je v rozpore s článkom 3 ods. 1 písm. a) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1935/2004 o materiáloch a predmetoch určených na styk s potravinami a o zrušení smerníc 80/590/EHS a 89/109/EHS, podľa ktorého musia byť tieto materiály a predmety vyrobené tak, aby za obvyklých alebo predvídateľných podmienok používania ich zložky neprechádzali do potravín v množstve, ktoré by mohlo ohroziť zdravie ľudí.

 

 

Na základe predložených informácií bol výrobok distribuovaný a určený na predaj aj na území Slovenskej republiky, avšak nie sú dostupné údaje o konkrétnych odberateľoch.

 

V nadväznosti na vyššie uvedené ÚVZ SR požiadal všetky regionálne úrady verejného zdravotníctva v Slovenskej republike o zvýšenie kontrol so zameraním sa na výskyt predmetného nebezpečného výrobku.

 

Keďže sa uvedený výrobok môže nachádzať na trhu na území Slovenskej republiky, odporúčame spotrebiteľom, aby uvedený výrobok nekupovali, už zakúpený výrobok nepoužívali, prípadne ho vrátili späť do miesta predaja.    

 Informácia pre spotrebiteľov: Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky upozorňuje na predaj výrobkov

 

AURESOIL Sensi &Secure Natural Care Ear Oil

BIOSTENIX Sensi oil Ear Cleansing Oil  

 

 

Tieto výrobky sú sporadicky ponúkané formou inzercie. Spotrebitelia si môžu výrobky objednať na uverejnenom telefónnom čísle alebo kliknutím na inzerát sú presmerovaní na stránky:

 

https://rigthoffer24.com/421/biostenixse-med2/gps/,

https://shockingdiscover.com/421/auresoil-m-med/gps/

https: /scientificnewsfory u.com/421/auresoil-m-med/gps/

 

Na uvedených stránkach prezentuje „prof. Jaromír Dubnický - vedec, odborník z oblasti molekulárnej biológie, svoj najväčší úspech, za ktorý  bol práve nominovaný na Nobelovu cenu“, a to AURESOIL Sensi &Secure Natural Care Ear Oil alebo BIOSTENIX Sensi oil Ear Cleansing Oil. Ide výrobky, ktoré spotrebiteľom údajne pomôžu za 28 dní zbaviť sa šumenia a pískania v ušiach, ochránia ich pred infekciami, zbavia ich hluchoty a budú už počuť všetko a všetký h po celý čas bez rozdielu, či je strata sluchu ľahká alebo ťažká a vďaka kúpe samozrejme ušetria tisíce eur, miesto toho, aby sa trápili „neúčinným prístrojom“.

 

Prevádzkovateľ daných stránok uvádza tvrdenia, že výrobky majú liečivé účinky. Ak by išlo skutočne o lieky, museli by byť schválené príslušným úradom (ŠÚKL) a mohli by sa predávať na recept len v lekárňach, respektíve ako voľno predajný liek len v kamenných alebo internetových lekárňach. V tomto prípade sú spotrebiteľom s najväčšou pravdepodobnosťou  ponúkané kozmetické výrobky - kvapky na hygienu uší, ktoré deklarujú liečivé účinky, čo je v rozpore s ustanoveniami platných právnych predpisov o kozmetických výrobkoch. 

 

Prevádzkovateľ daných stránok sa tak dopúšťa nekalej obchodnej praktiky, ktorá je podľa prílohy 1 bod 17 zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov považovaná za každých okolností za nekalú.

 

Okrem toho, na uvedených internetových stránkach s možnosťou nákupu formou zľavového klubu nie je uvedený kontakt na prevádzkovateľa obchodu a obchodné podmienky, čím dochádza k porušeniu spotrebiteľských práv, najmä práva na informácie, práva na reklamáciu, práva na odstúpenie od zmluvy bez uvedenia dôvodu, práva na vrátenie kúpnej ceny a ďalšie.

 

Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky sa nepodarilo zistiť prevádzkovateľa daných internetových stránok, a keďže v zmysle svojich kompetencií nevie v danej veci konať, odporúča spotrebiteľom dôkladne zvážiť všetky svoje rozhodnutia, týkajúce sa zakúpenia a používania vyššie uvedených výrobkov.

 


 

Informácia pre verejnosť – upozornenie pre spotrebiteľov – predaj kozmetického výrobku Perle Bleue prostredníctvom internetových obchodov

 

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky upozorňuje spotrebiteľov na predaj kozmetického výrobku Perle  Bleue. Tento výrobok je ponúkaný cez rôzne internetové obchody (napr. https://natursolzone.com/421/perleara-m-med/gps/, http://perle-bleue24.com/sk/#vlastnosti-nho-produktu) pod rôznymi názvami (napr. Perle Bleue Visage Care Moisturise, Perle Bleue Active Age). Na uvedených internetových obchodoch nie je uvedený kontakt na prevádzkovateľa obchodu, taktiež nie sú uvedené obchodné podmienky.

Obchodnými praktikami vyššie uvedených internetových obchodov dochádza k porušeniu spotrebiteľských práv, najmä práva na informácie, práva na reklamáciu, práva na odstúpenie od zmluvy bez uvedenia dôvodu, práva na vrátenie kúpnej ceny a ďalšie.

Uvedené domény sú pravdepodobne registrované v Poľsku. Kontrolná činnosť orgánov verejného zdravotníctva v Slovenskej republike je v rámci kompetencií zameraná na podnikateľské subjekty so sídlom na území Slovenskej republiky.

V nadväznosti na vyššie uvedené, odporúčame spotrebiteľom dôkladne zvážiť všetky spotrebiteľské rozhodnutia, týkajúce sa zakúpenia výrobkov prostredníctvom vyššie uvedených webových stránok.

 S pozdravom

             Mgr. RNDr. MUDr. Ján Mikas, PhD.

             hlavný hygienik Slovenskej republiky 

 


Svetový deň hygieny rúk: Dezinfekcia je najúčinnejšia prevencia infekcií 

EURÓPSKY IMUNIZAČNÝ TÝŽDEŇ 2019

V roku 2019 vyhlásil Regionálny úrad pre Európu Svetovej zdravotníckej organizácie (ďalej len „WHO/EUROPE“) už 14. ročník Európskeho imunizačného týždňa (z angl. European Immunization Week, ďalej len „EIW 2019“). Slogan „Prevent Protect Immunize“ / „Predchádzať Chrániť Očkovať“ vyjadruje posolstvo každoročnej kampane. Od svojho založenia v roku 2005 sa EIW stalo všeobecne uznávanou kampaňou. Kampaň vznikla na podporu imunizácie ako dôležitého nástroja na prevenciu ochorení preventabilných očkovaním a ochranu života. Samotnú kampaň podporujú všetky krajiny euroregiónu, niektoré regionálne a národné organizácie, vrátane Detského fondu OSN - UNICEF a Európskeho centra pre prevenciu a kontrolu chorôb (ďalej len „ECDC“). EIW využíva aj podporu na vysokej úrovni, vrátane ministrov, veľvyslancov a iných významných priaznivcov. Patrónkou kampane je korunná princezná Mária Dánska. EIW je organizované v spojení s ďalšími regionálnymi iniciatívami WHO a Svetovým imunizačným týždňom. Vzhľadom k tomu, že pretrváva nižšia úroveň zaočkovanosti proti ochoreniam preventabilným očkovaním ako je potrebná na dosiahnutie kolektívnej imunity, tento stav vedie ku vzniku tzv. vakcinačných dier. Následkom sú lokálne epidémie aj v krajinách, kde sa tieto ochorenia už nevyskytovali. Z toho dôvodu má realizácia kampaní dôležitý význam pri propagácii života bez ochorení, ktorým možno predchádzať očkovaním. Kampaň EIW bude prebiehať v dňoch od 24. do 30. apríla 2019. Heslo EIW 2019: „Vaccine heroes” / „Hold podporovateľom očkovania“. Heslom kampane EIW v roku 2019 chceme vzdať poctu všetkým, ktorí sa svojou prácou snažia podporiť očkovanie. Úcta patrí aj tým, ktorí sa k svojmu zdraviu a tiež k zdraviu svojich detí a blízkych stavajú zodpovedne a chcú jednoduchým a dostupným spôsobom – očkovaním, predchádzať závažným infekčným ochoreniam. Poďakovanie patrí:  tvorcom politík, ktorí zabezpečujú, aby mal každý prístup k informáciámü o očkovacích látkach a ktorí vytvárajú zdravotné, vzdelávacie a sociálne systémy potrebné na zabezpečenie spravodlivého prístupu k očkovacím látkam,  vedcom, ktorí vyvíjajú bezpečné a účinné očkovacie látky,ü  zdravotníckym pracovníkom, ktorí sú pre svojich pacientov dôveryhodnýmü zdrojom informácií o očkovacích látkach a ktorí včas a správne aplikujú očkovacie látky,  rodičom, ktorí zabezpečujú potrebné (povinné a odporúčané) očkovanieü pre svoje deti a podporujú očkovanie svojich detí, lebo každé dieťa si zaslúži ochranu pred ochoreniami, ktorým možno predchádzať očkovaním,  všetkým, ktorí vyhľadávajú a zdieľajú informácie o vakcínach založenýchü na dôkazoch, lebo zdieľaním faktov o vakcínach môže každý pomôcť zvýšiť povedomie o očkovaní, ktoré je nástrojom na záchranu života. Aj v roku 2019 sa Slovenská republika plánuje zapojiť do tejto významnej kampane a podporiť snahy WHO/EUROPE. Aktivity kampane EIW 2019 budú realizované pod záštitou hlavného hygienika Slovenskej republiky. Koordinátorom aktivít bude Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky (ďalej len „ÚVZ SR“). ÚVZ SR v spolupráci s 36 regionálnymi úradmi verejného zdravotníctva (ďalej len „RÚVZ“) budú vykonávať aktivity zamerané na spropagovanie kampane EIW a v zmysle hesla kampane budú šíriť informácie o dôležitosti každého jednotlivca pri šírení podpory očkovaniu. Úsilie odborníkov bude smerovať k zatraktívneniu očkovania, ako často jedinej účinnej ochrany pred ochoreniami preventabilnými očkovaním. Cieľovou skupinou bude laická a odborná verejnosť a rizikové skupiny. Odborníci RÚVZ zorganizujú viacero aktivít v spolupráci s riaditeľmi školských a predškolských zariadení, študentmi, zástupcami obecných úradov, rómskymi komunitnými pracovníkmi, zástupcami neziskových organizácií a rodičmi detí. Po ukončení kampane EIW 2019 zašlú jednotlivé RÚVZ odpočet svojich aktivít na ÚVZ SR. Po zosumarizovaní aktivít, ÚVZ SR zašle Vyhodnotenie aktivít EIW 2019 v SR do WHO/EUROPE. ÚVZ SR, 23. 4. 2019

 


 

Svetový deň vody 2019 - výsledky meraníPor. č.Číslo CEDUSIČNANY  mg/lDUSITANY  mg/lAdresa
1262320,9<0,0301.       Fiľakovo
2262423,50,0642.       Nitra nad Ipľom
3262598,9<0,0303.       Nitra nad Ipľom
4262660,90,0324.       Nitra nad Ipľom
5262735,9<0,0305.       Stará Halič, Ul. Závoda
6262820,3<0,0306.       Píla
7262950<0,0307.       Trebeľovce
8263049,7<0,0308.       Píla
9263166,3<0,0309.       Lučenec, Ul. Puškina
102632136<0,03010.   Mikušovce
11263340,1<0,03011.   Halič, Staničná ul.
12263432,70,0312.   Kotmanová
13263554,6<0,03013.   Mašková
14263643,7<0,03014.   Mučín
15263739,7<0,03015.   Mučín
16263851,2<0,03016.   Poltár
17263923,9<0,03017.   Píla
18264053,9<0,03018.   Uhorské
19264163,9<0,03019.   Uhorské
20264223,8<0,03020.   Cinobaňa
21264323,2<0,03021.   Hrnčiarske Zalužany
2226441290,0522.   Lučenec, Ulica mieru
2326459,70,0623.   Kokava nad Rimavicou
2426462,7<0,03024.   Kokava nad Rimavicou
252647120<0,03025.   Tomášovce, Ostredky
26264811,3<0,03026.   Lučenec – Opatová
27264956<0,03027.   Cinobaňa, Ul. strieborná
28265047,8<0,03028.   Poltár-Mládzovo
292651137<0,03029.   Ratka
30265231,6<0,03030.   Mašková
31265334,8<0,03031.   Mašková
32265476,2<0,03032.   Poltár
33265516,40,08833.   Poltár, Hrabovská ul.
34265649,5<0,03034.   Kalinovo
35265729,8<0,03035.   Fiľakovské Kováče
36265875,6<0,03036.   Fiľakovské Kováče
37265971,30,03637.   Fiľakovské Kováče
3826604<0,03038.   Lučenec, Rúbanisko II
39266175,9<0,03039.   Trebeľovce
40266222,7<0,03040.   Buzitka
41266340,6<0,03041.   Buzitka, Nový Sad
42266451,1<0,03042.   Radzovce
43266551,4<0,03043.   Kalinovo
442666< 1,5<0,03044.   Kotmanová
45266727,3<0,03045.   Dobroč
462668106<0,03046.   Trebeľovce
47266926,7<0,03047.   Biskupice, Fučíkova ul.
48267037,5<0,03048.   Hradište
49267139,4<0,03049.   Rovňany
50267242,1<0,03050.   Lupoč
51267365,3<0,03051.   Lupoč
522674109<0,03052.   Kalinovo, Hviezdoslavova ul.
532675< 1,5<0,03053.   Kalinovo, Slaná
54267687,5<0,03054.   Dobroč
55267722,50,03255.   Dobroč
5626786,3<0,03056.   Poltár-Maštinec
57267954<0,03057.   Vidiná
58268059,3<0,03058.   Fiľakovo, Biskupická
59268149<0,03059.   Rovňany
60268211,9<0,03060.   Poltár, Hrabovská
61268383,6<0,03061.   Panické Dravce
6226843,8<0,03062.   Mýtna
6326856,2<0,03063.   Ratka
64268646<0,03064.   Kalinovo, Pažitská ul.
65268726,1<0,03065.   Poltár, Hrabovská ul.
66268879,6<0,03066.   Radzovce
67268945,9<0,03067.   Hradište
682690169<0,03068.   Kokava nad Rimavicou, Dobšinského ul.
692691169<0,03069.   Kokava nad Rimavicou, Dobšinského ul.
7026926,6<0,03070.   Kokava nad Rimavicou, Bakulíniho ul.
71269313,7<0,03071.   Kokava nad Rimavicou, Lúčna ul.
7226944,1<0,03072.   Kokava nad Rimavicou, - Liešnica
73269513,4<0,03073.   Kokava nad Rimavicou, Partizánska ul.
7426963,2<0,03074.   Kokava nad Rimavicou, Nám. 1. mája
752697238<0,03075.   Turičky
76269811,4<0,03076.   Lučenec, Rúbanisko II
77269913,4<0,03077.   Tomášovce
7827006,5<0,03078.   Breznička
79270123,2<0,03079.   Divín, Jilemnického ul.
80270267,1<0,03080.   Divín, Jilemnického ul.
81270341,2<0,03081.   Šávoľ
8227049,2<0,03082.   Belina
8327054,50,04483.   Buzitka
842706110<0,03084.   Vidiná
85270789,4<0,03085.    Píla
86270820,7<0,03086.   Budiná
87270943,4<0,03087.   Radzovce
88271056,8<0,03088.   Hradište
89271138,2<0,03089.   Hradište
9027125,8<0,03090.   Hradište
91271353,2<0,03091.   Hradište
92271456<0,03092.   Veľká Ves
932715117<0,03093.   Lučenec, Špitálska ul.
94271632,4<0,03094.   Hradište
95271719,7<0,03095.   Hradište
96271858,7<0,03096.   Poltár, Hájiky
97271918,4<0,03097.   Ružiná
98272052,1<0,03098.   Čamovce
992721194<0,03099.   Čamovce
100272240,7<0,030100.           Čamovce
101272342,3<0,030101.           Čamovce
102272426,7<0,030102.           Mýtna
103272586,9<0,030103.           Panické Dravce
104272652,7<0,030104.           Panické Dravce
105272781,2<0,030105.           Panické Dravce
106272823,9<0,030106.           Lučenec, Dobšinského ul.
107272937,1<0,030107.           Breznička
1082730255<0,030108.           Rapovce
109273114,8<0,030109.           Nové Hony
1102732131<0,030110.           Nové Hony
111273345,7<0,030111.           Poltár, Ul. družby
1122734116<0,030112.           Halič, Zelená ul.
11327358,9<0,030113.           Cinobaňa, Katarínska Huta
114273619,2<0,030114.           Cinobaňa, Hrnčiarky
115273720,4<0,030115.           Cinobaňa, Hrnčiarky
116273828,5<0,030116.           Lučenec, Krasková
1172739116<0,030117.           Panické Dravce
118274031,5<0,030118.           Panické Dravce
119274149,9<0,030119.           Šávoľ
1202742111<0,030120.           Divín, J. Kráľa
121274342,8<0,030121.           Divín, J. Kráľa
1222744107<0,030122.           Divín
123274520,40,142123.           Divín
124274614,7<0,030124.           Fiľakovské Kľačany
125274719,1<0,030125.           Vidiná, 1. mája
126274815,40,034126.           Halič – Telka
127274911,6<0,030127.           Buzitka
128275042,6<0,030128.           Kalinovo
129275178,4<0,030129.           Kalinovo
130275212,3<0,030130.           Lučenec – Továrenská ul.
131275328,80,15131.           Kotmanová
132275493,9<0,030132.           Kalinovo, Partizánska ul.
13327557,10,087133.           Lučenec, Rúbanisko II
134275632,50,053134.           Opatová, Potočná ul.
1352757106<0,030135.           Lučenec, Študentská ul.
136275837,3<0,030136.           Kalinovo
13727591,8<0,030137.           Lučenec, Vajanského ul.
13827604,4<0,030138.           Šíd

Najvyššia medzná hodnota dusičnanov je 50,0 mg/l. 

 

<;/p>


 

 

Svetový deň vody

 

     Svetový deň vody (World Water Day) si svet pripomína každoročne 22. marca, prvýkrát bol vyhlásený Valným zhromaždením Organizácie spojených národov v roku 1993.

Ústrednou témou Svetového dňa vody v roku 2019 je na základe rozhodnutia OSN „Nenechať nikoho bokom“. Snaží sa poukázať, ako je možné sa vysporiadať s vodnou krízou zdôraznením dôvodov, prečo je stále toľko ľudí odkázaných na život bez bezpečnej vody.  

 

Regionálny úrad verejného zdravotníctva (ďalej len „RÚVZ“) so sídlom v Lučenci bude pri príležitosti Svetového dňa vody poskytovať

pre obyvateľov okresu Lučenec a okresu Poltár

bezplatné vyšetrenie vzoriek vôd z individuálnych domových studní (zo súkromných vodných zdrojov, len z uvedených okresov a max. 5 vzoriek od jedného obyvateľa) v ukazovateľoch dusičnany a dusitany a konzultácie zamerané na kvalitu pitnej vody v okresoch Lučenec a Poltár z verejných vodovodov, rozsah, početnosť a kritériá kontroly kvality pitnej vody, na ochranu vodných zdrojov a zdravotnú bezpečnosť pitnej vody. 

 

RÚVZ so sídlom v Lučenci zabezpečí odvoz vzoriek vôd na vyšetrenie na RÚVZ so sídlom v Banskej Bystrici.

Vzorku vody je potrebné odobrať v deň vyšetrenia (21. marca 2019) do čistej, vypláchnutej plastovej fľaše v množstve najviac 0,5 litra 

 

a priniesť dňa 21. marca 2019 (štvrtok) od 7.30 hod. do 10.00 hod.

 

na Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Lučenci, Petőfiho ulica č. 1

(oddelenie hygieny životného prostredia a zdravia - OHŽPaZ).

 

V prípade záujmu budú ďalšie informácie záujemcom poskytnuté telefonicky na telefónnom čísle 43 235 71.

Výsledky z vyšetrenia vôd budú zverejnené na webovom sídle Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Lučenci (www.ruvzlc.sk).  

 


 

 

 

TÝŽDEŇ  MOZGU  11. -  17. marca 2019

Čo je Týždeň mozgu?

Týždeň mozgu je medzinárodná aktivita, vo svete sa organizuje od roku 1996. Cieľom tejto akcie je upriamiť pozornosť verejnosti na ľudský mozog a jeho činnosť, hovoriť o mozgových ochoreniach a spôsoboch ich liečby,  ale najmä ich prevencie.

Žijeme život prospievajúci mozgu? Hovorme o možnostiach, ako si zachovať dobré fungovanie mozgu do vysokého veku. Mozog je ako sval. Keď ho nebudete pravidelne používať, ochabne vám.  Naopak, čím častejšie ho budete používať, tým bude silnejší a výkonnejší. Naučme sa udržiavať mozog v takej kondícii, aby bol v stálej pohotovosti.

Čo teda môžeme pre náš mozog urobiť?

Podporujte svoje duševné zdravie! Hýbte sa primerane k veku! Nezabúdajte na sociálne väzby! Stravujte sa s rozumom, kontrolujte rizikové faktory kardiovaskulárneho zdravia (krvný tlak, cholesterol, stres)!

12. marca Oddelenie podpory zdravia a výchovy k zdraviu -  RÚVZ so sídlom v Lučenci – Petöfiho 1, organizuje deň otvorených dverí - v čase od 8.00 – 13.00.  Záujemcom ponúkajú bezplatné  vyšetrenie cholesterolu, meranie tlaku krvi, telesného tuku, určenie metabolického veku a individuálne poradenstvo. Tieto aktivity sú určené pre širokú verejnosť.

 

Oddelenie podpory zdravia a výchovy k zdraviu 

 

 

 


 DEŇ  SRDCA – 2018

September, počas ktorého si verejnosť pripomína aj Svetový deň srdca (29.9.), na Slovensku už vyše desať rokov patrí srdcu a prevencii srdcovocievnych ochorení, ktorými sú najmä vysoký krvný tlak (hypertenzia), vysoký cholesterol, fajčenie, obezita, stres a ďalšie. Je dôležité poznať hodnoty týchto rizikových faktorov, tzv. Kód zdravého života, pretože väčšina z nich nebolí a nemá vôbec žiadne príznaky.

Pri príležitosti tohto dňa 28.9.2018 RÚVZ – Lučenec  - Oddelenie podpory zdravia – ulica Petöfiho 1, organizuje deň otvorených dverí. Záujemcom ponúkame  bezplatné meranie cholesterolu, krvného tlaku, telesného tuku, BMI, metabolický vek a   odborné poradenstvo  v čase od 8.OO h do 13.OOh.

Tešíme sa na Vašu návštevu


 

Dotazník výskytu ochorení súvisiacich s kvalitou vody na kúpanie v SR

 


 

Regionálny úrad verejného zdravotníctva

 

so sídlom v Lučenci, Petőfiho č. 1, PSČ 98438

 

Lučenec 23.7.2018/21.8.2018č. RZ3698/474/2018

 

Výzva na predloženie cenovej ponuky

v súlade s ust. § 9 zákona 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na predmet zákazky:

„Rekonštrukcia plynovej kotolneRÚVZ so sídlom v Lučenci“

 

 

1.      Identifikácia verejného obstarávateľa:

Názov : Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Lučenci

Sídlo : Petőfiho 1, 984 38  Lučenec

IČO : 17335558

Telefón : 047/4322567, 0905388558

Fax: 047/4322567

Kontaktná osoba : Mgr. Alžbeta Nagyová, Mgr. Milada Gondová

e-mail : This email address is being protected from spam bots, you need Javascript enabled to view it

 

2.      Predmet zákazky a jeho špecifikácia:

 

Predmetom zákazky je „Rekonštrukcia plynovej kotolne RÚVZ so sídlom v Lučenci.

2.1.Vypracovanie projektovej dokumentácie

2.2.Demontážne práce starých rozvodov plynu, vody, elektriky, vykurovacích kotlov

2.3.Stavebno-inštalačné práce

2.4. Stavebné práce

2.5.Odvoz odpadu

2.6.Administratívno-technické odovzdanie diela

 

3.      Miesto plnenia zákazky:

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Lučenci Petofiho 1, Lučenec –Obhliadky priestorov realizácie predmetu zákazy pre potreby vypracovania ponuky budú možné  po dohode so zamestnancom obstarávateľa na č. tel. 047/4322567.

 

4.      Opis predmetu zákazky: prípadne ďalšie

CPV 45215100-8    Stavebné práce na budovách pre zdravotníctvo

CPV 713 21200-6 projektovanie vykurovacích systémov

CPV 451 11300-1 demontážne práce V priestore sa nachádzajú staré rozvody elektriky, 

vody, plynu a staré vykurovacie kotly, ktoré treba odstrániť

CPV 453 00000-0    stavebno-inštalačné práce Nové vodovodné, plynové, elektrické  

                                 rozvody   v zmysle platných STN

CPV 453 31110-0    inštalovanie kotlov  Plynové kotly s výkonom 25  - 30 kW

3 ks dodané dodávateľom- zhotoviteľom rekonštrukcie

CPV 450 00000-7    stavebné práce Oprava stien, vymaľovanie, oprava podlahy, výmena 

                                 dverí 1 ks, výmena okien 1 ks , oprava komína

 

 

 

5.      Stanovenie ceny:

 

 

 

Názov položky

Merná jednotka

Množstvo

Cena za jednotku

Cena spolu bez DPH

Cena spolu s DPH

Projektovanie

ks

1

 

 

 

Demontážne práce

ks

1

 

 

 

Stavebno-inštalačné práce

ks

1

 

 

 

Montáž kotlov

ks

3

 

 

 

Stavebné práce

ks

1

 

 

 

 

Cena musí obsahovať všetky náklady spojené s realizáciou predmetu zákazky. Cena musí byť uvedená v Eurách. Možnosť čiastkového plnenia nie je možná.

 

6.      Lehota a miesto na predkladanie ponúk

6.1 Lehota na predloženie ponuky uplynie 7.9.2018 o 14.00 hod

6.2 Ponuky v zalepenej obálke s označením „NEOTVÁRAŤ“ a heslom „ Rekonštrukcia“ musia byť doručené poštou alebo osobne na adresu

Regionálny úrad verejného zdravotníctva

Petofiho 1, Lučenec

 

 

7.      Obsah ponuky

8.1 Identifikačné údaje uchádzača

8.2 Kópia výpisu z Obchodného alebo Živnostenského registra

8.3 Kalkulácia ceny – musí byť podpísaná štatutárnym orgánom alebo konateľom

8.4 Kontaktnú osobu + telefónne číslo mobilu

8.5 Cenová ponuka nesmie obsahovať žiadne obmedzenia alebo výhrady, ktoré sú v rozpore s požiadavkou a podmienkami uvedenými v tejto výzve

8.6 Termín ukončenia predmetu zákazky

8.7 Čestné vyhlásenie uchádzača so súhlasom s obchodnými a platobnými podmienkami uvedenými v bode 10 tejto výzvy.

 

8.      Kritériá na vyhodnotenie ponúk

9.1 Najnižšia cena za predmet zákazky celkom s DPH

9.2 Termín ukončenia predmetu zákazky

 

9.      Obchodné a platobné podmienky:

9.1.Výsledkom verejného obstarávania bude zmluva o dielo a objednávka na poskytovanie predmetu zákazky.

9.2.Obstarávateľ môže zo závažných dôvodov zrušiť túto výzvu a obstarávanie

9.3.Termín začatia predmetu zákazky je do 7 dní od prevzatia objednávky.

9.4.Stavebné práce môžu byť vykonávané počas celého dňa.

9.5.Lehota na dodanie predmetu zákazky: najneskôr do 15.10.2018.

9.6  Objednávateľ neposkytne dodávateľovi žiaden preddavok. Predmet zákazky bude finan ovaný formou bezhotovostného platobného styku bez zálohovej faktúry.

9.7  Splatnosť faktúry je do 15 kalendárnych dní od jej doručenia objednávateľovi.

9.8       Úhradu ceny predmetu zákazky uskutoční objednávateľ po odovzdaní a prevzatí celého predmetu zákazky na základe faktúry vystavenej dodávateľom. Neoddeliteľnou súčasťou faktúry bude Preberací protokol podpísaný zodpovednými zástupcami oboch strán.

9.9  Za vady a nedostatky diela zodpovedá zhotoviteľ. Pri zodpovednosti za vady sa použijú ustanovenia § 560 a nasl. Obchodného zákonníka, ktoré upravujú nároky zo zodpovednosti za vady.

9.10                 Objednávateľ požaduje záruku na predmet zákazky 36 mesiacov odo dňa ich prevzatia v preberacom protokole.

9.11                 Objednávka a faktúra podliehajú povinnému zverejneniu podľa § 5a ods. 1) zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Dodávateľ berie na vedomie povinnosť RÚVZ so sídlom v Lučenci zverejniť objednávku a faktúru v plnom rozsahu.

 

10.   Ďalšie informácie

11.,1 Všetky náklady a výdavky spojené s prípravou a predložením cenovej ponuky znáša uchádzač bez akéhokoľvek finančného nároku voči obstarávateľovi. Ponuky doručené na adresu obstarávateľa predložené v lehote na predkladanie ponúk sa uchádzačom nevracajú, zostávajú ako súčasť dokumentácie tohto verejného obstarávania.

11.2 Ponuka predložená uchádzačom musí obsahovať doklady a dokumenty v písomnej forme tlačiarenským výstupným zariadením výpočtovej techniky (okrem projektu).

11.3 Každý uchádzač môže predložiť len jednu ponuku.

 

 

 

                                                                   MUDr. Jarmila Lehotayová, MPH

                                                                             regionálny hygienik

  

Príloha č. 1:  NÁVRH UCHÁDZAČA NA PLNENIE KRITÉRIA 


 

 

 

Európsky imunizačný týždeň 2018 

Regionálny úrad pre Európu Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO/EUROPE) na dni od 23. do 29. apríla 2018 vyhlásil 13. ročník Európskeho imunizačného týždňa (z angl. „EIW 2018“). Úsilie označované ako „Prevent Protect Immunize“ / „Predchádzať Chrániť Očkovať“ jasne vyjadruje zámer kampane.

Od svojho založenia v roku 2005 sa EIW stal všeobecne uznávanou kampaňou, do ktorej sa zapájajú politici na vysokej úrovni, odborníci v oblasti epidemiológie a verejného zdravotníctva, lekári v zdravotníckych zariadeniach, mimovládne organizácie, rodičia detí, žiaci základných škôl a študenti stredných a vysokých škôl. Je to iniciatíva, ktorej cieľom je zvyšovaním povedomia o význame očkovania podporiť zaočkovanosť v krajinách euroregiónu. Ďalším cieľom kampane je udržať záujem verejnosti o očkovanie a získavať, resp. udržiavať politickú podporu očkovaniu v krajinách euroregiónu prostredníctvom cielených komunikačných a vzdelávacích aktivít.

V spolupráci s ďalšími regionálnymi iniciatívami a Svetovým imunizačným týždňom využijú krajiny euroregiónu kampaň EIW 2018 ako príležitosť k tomu, aby zdôraznili, ako očkovacie látky účinkujú pri ochrane zdravia jednotlivcov aj komunity.

Nerovnomerné pokrytie očkovacími látkami v niektorých krajinách euroregiónu vedie k problému, že nie je možné udržať rovnakú úroveň zaočkovanosti vo všetkých krajinách.  Vznikajú tzv. vakcinačné diery, ktoré vedú k lokálnym výskytom ochorení a lokálnym epidémiám.

Očkovanie poskytuje jednotlivcom individuálnu ochranu pred nebezpečnými ochoreniami. Ak nie je dostatočná úroveň zaočkovanosti v komunite, vnímavé osoby sú vystavené riziku ochorieť na infekčné ochorenia preventabilné očkovaním. Preto by malo byť cieľom všetkých spoločne chrániť tých, ktorí sú najviac zraniteľní, vrátane detí, ktoré pre svoj vek ešte nemohli byť očkované.  Z toho dôvodu WHO/EUROPE vyhlásilo nasledujúci slogan ku kampani EIW 2018:“Vaccination i an individual right and shared responsibility” / “Očkovanie je právo jednotlivca, ale súčasne je spoločnou zodpovednosťou”.

Slovenská republika sa aj v roku 2018 plánuje zapojiť do tejto významnej kampane a podporiť zámer WHO/EUROPE. Aktivity EIW 2018 budú realizované pod záštitou hlavného hygienika Slovenskej republiky. Koordinátorom aktivít bude Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky (ÚVZ SR). ÚVZ SR v spolupráci s 36 regionálnymi úradmi verejného zdravotníctva v Slovenskej republike (RÚVZ) budú vykonávať aktivity zamerané na spropagovanie kampane EIW a jej významu. Úsilie odborníkov bude smerovať k zatraktívneniu očkovania, ako často jedinej účinnej ochrany pred ochoreniami preventabilnými očkovaním. Cieľovou skupinou bude laická a odborná verejnosť a rizikové skupiny. Zamestnanci RÚVZ zorganizujú viacero aktivít, napr. v spolupráci s riaditeľmi škôl pripravia besedy na školách a v spolupráci s neziskovými organizáciami pripravia besedy pre budúce matky. V spolupráci s obecnými úradmi zorganizujú besedu s rómskymi komunitnými pracovníkmi, ktorej cieľom bude informovať o potrebe dodržiavania zásad hygieny a potrebe včas podstúpiť očkovanie, a tak predchádzať šíreniu infekčných ochorení v komunite. V rámci informovania rodičov o očkovaní budú zamestnanci RÚVZ elektronickou poštou distribuovať letáky a informačné materiály do predškolských zariadení a zdravotníckych zariadení. Po ukončení EIW 2018 zašlú jednotlivé RÚVZ odpočet aktivít, ktoré po zosumarizovaní na ÚVZ SR budú zaslané do WHO/EUROPE.

Aktivity súvisiace s prevenciou infekčných ochorení zamestnanci ÚVZ SR a RÚVZ vykonávajú priebežne po celý rok.

Krajiny euroregiónu naďalej dosahujú relatívne vysokú zaočkovanosť a preto sa darí postupovať v dosahovaní cieľov Európskeho vakcinačného akčného plánu.

 

ÚVZ SR, 23. 4. 2018


Mgr. RNDr. MUDr. Ján Mikas, PhD. v. r.

hlavný hygienik Slovenskej republiky   

Svetový deň vody 2018 - výsledky     

Svetový deň vody

22. marec 2018

 

 

     Svetový deň vody si pripomíname každoročne 22. marca, prvýkrát bol vyhlásený Valným zhromaždením OSN v roku 1993.

Ústrednou témou Svetového dňa vody je na základe rozhodnutia Organizácie spojených národov v roku 2018 „Príroda pre vodu“. 

 

 

Regionálny úrad verejného zdravotníctva (ďalej len „RÚVZ“) so sídlom v Lučenci bude pri príležitosti Svetového dňa vody poskytovať

pre obyvateľov okresu Lučenec a Poltár

bezplatne laboratórne vyšetrenie vzoriek pitnej vody z individuálnych zdrojov (len z uvedených okresov a max. 10 vzoriek z jednej obce) v ukazovateľoch dusičnany a dusitany a poradenstvo v oblasti zdravotnej bezpečnosti pitnej vody, kvality pitnej vody z verejných vodovodov a z individuálnych studní.

RÚVZ so sídlom v Lučenci zabezpečí odvoz vzoriek vôd na vyšetrenie na RÚVZ so sídlom v Banskej Bystrici.

 

Vzorku vody je potrebné odobrať v deň vyšetrenia (22. marca 2018) do čistej, vypláchnutej sklenenej alebo plastovej pol litrovej fľaše (v množstve najviac 0,5 litra)

 

a priniesť dňa 22. marca 2018 (štvrtok) od 7.30 hod. do 10.00 hod.

 

na Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Lučenci, Petőfiho ulica č. 1

(oddelenie hygieny životného prostredia a zdravia).

 

V prípade záujmu ďalšie informácie budú záujemcom poskytnuté telefonicky na telefónnom čísle 43 235 71.

 

Výsledky vyšetrenia budú zverejnené na webovom sídle regionálneho úradu verejného zdravotníctva (www.ruvzlc.sk). 


 

 

Verejná vyhláška - oznámenie 

 

ÚVZ SR: Umývajte si ruky často, predídete tým najčastejším infekčným chorobám

 

„Žltačka“ typu A a jej príznaky

Vírusová hepatitída (zápal pečene) A je infekčné ochorenie, ktoré sa prejavuje únavou, slabosťou, nechutenstvom, nevoľnosťou, zvýšenou teplotou, zvracaním, hnačkou, bolesťami brucha, tmavým močom a svetlou stolicou. Postupne dochádza k ožltnutiu kože a očí (ale ochorenie môže prebehnúť aj bez týchto príznakov). Na vírus hepatitídy A môžete natrafiť kdekoľvek. V autobuse, na kľučkách dverí, na rukovätiach nákupných košíkov, toalete alebo pri podávaní si rúk.

 

Chorých pribúda, treba sa chrániť

K 22. novembru 2017 bolo do Epidemiologického informačného systému EPIS hlásených 601 ochorení na vírusovú hepatitídu A, čo je chorobnosť 11,08/100 000 obyvateľov. Ochorenia boli hlásené zo všetkých krajov. Najvyššia chorobnosť bola zaznamenaná v Bratislavskom kraji, kde dosiahla úroveň 34,11/100 000, hlásených bolo 216 ochorení. Najnižšia chorobnosť je v Žilinskom kraji, hlásených bolo sedem ochorení, čo predstavuje chorobnosť  1,01/100 000.

 

Pozor na najmenších i rizikové skupiny ľudí

Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť je u detí, a to vo vekovej skupine 5 – 9 ročných detí, Vedúca odboru hygieny detí a mládeže ÚVZ SR doc. MUDr. Jana Hamade, PhD., rodičom preto radí: „Dôležité je budovať pravidelný návyk umývania rúk už od útleho detstva, keďže tí najmenší sú z dôvodu vyvíjajúcej sa imunity a užšieho sociálneho kontaktu s inými deťmi a kolektívom, náchylnejší na ochorenia.“

 

 

Ochorenie má väčšinou ľahký priebeh a končí úplným uzdravením. Chorí sú obyčajne izolovaní v nemocnici na infekčnom oddelení. Ochorenia neprechádza do chronicity. Prenos nákazy je fekálno-orálny, kontaminovanou vodou a potravinami a aj priamym kontaktom s infikovanou osobou.

Hlavný hygienik SR Ján Mikas zdôrazňuje, že “závažnosť ochorenia na vírusovú hepatitídu A spočíva v ľahkom šírení a prechodom do epidémií. Preto je v čase jej zvýšeného výskytu dôležité upriamiť pozornosť na efektívnu ochranu. Najúčinnejším opatrením je aktívna imunizácia - očkovanie proti vírusovej hepatitíde A. Najdôležitejším preventívnym opatrením je dodržiavanie zásad osobnej hygieny, najmä umývanie rúk.“

 

„Choroba špinavých rúk“

Aké je odporúčanie epidemiológov ÚVZ SR, koľkokrát denne umyť ruky? Odpoveď: často. Správne hygienické návyky sú v prevencii proti žltačke, ale aj iným chorobám, veľmi dôležité. Ak zanedbávate umývanie rúk, hrozia nepríjemné zdravotné problémy, ktoré sa môžu liečiť až niekoľko týždňov.  Kedy umývať ruky:

·        <;/span>po každom návrate domov (do práce...) z vonkajšieho prostredia,

·        pred a po návšteve nemocnice, lekára,

·        po ceste v prostriedkoch hromadnej dopravy,

·        pred, počas a po príprave jedla, 

·        pred každou konzumáciou jedla,

·        po každom použití toalety,

·        pred manipuláciou s bábätkom, po výmene znečistenej plienky,

·        po manipulácii so zvieratami a ich krmivom,

·        po manipulácii s odpadom a odpadkovým košom,

·        ak ste chorý vy alebo niektorý člen vašej domácnosti,

·        pri akomkoľvek pocite nečistých rúk.

 

Úrad verejného zdravotníctva SR prináša občanom slovenskú verziu animovaného edukačného videa Európskeho centra pre prevenciu a kontrolu chorôb (ECDC), ktoré poukazuje na dôležitosť umývania rúk.

 

Video nájdete na webovej stránke www.uvzsr.sk a budeme radi ak ho budete zdieľať Vy aj Vaši najbližší.

 

                                                                Mgr. RNDr. MUDr. Ján Mikas, PhD., v.r.

 

                                                                  Hlavný hygienik Slovenskej republikyhttp://content.aimatch.com/default.gif


 

 
joomla template by Joomlashack
joomla template by Joomlashack
   
free joomla templates joomla tutorials joomla themes