joomla template by Joomlashack
Právoplatné rozhodnutia

V zmysle zákona č. 42 z 5.2.2013, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 152/1995 Z. z.  o potravinách v  znení  neskorších predpisov  a ktorým sa   dopĺňajú a menia niektoré zákony.   Orgán  úradnej  kontroly  potravín   zverejňuje na    svojom   webovom  sídle právoplatné rozhodnutia počas troch mesiacov odo dňa nadobudnutia ich právoplatnosti.

 

 Právoplatné rozhodnutia Regionálneho úradu  verejného zdravotníctva so sídlom v Lučenci:

 

 

Oznámenie o začatí správneho konania vo veci nariadenia opatrení na predchádzanie prenosného ochorenia

 

Rozhodnutie na predchádzanie prenosného ochorenia
 

 

 
joomla template by Joomlashack
joomla template by Joomlashack
   
free joomla templates joomla tutorials joomla themes