joomla template by Joomlashack
Skúšky odbornej spôsobilosti

 

Skúšky odbornej spôsobilosti na vykonávanie epidemiologicky závažných činností

 

Skúšky odbornej spôsobilosti na vykonávanie epidemiologicky závažných činností sa budú pre územný región okresov Lučenec a Poltár  konať na Regionálnom úrade verejného zdravotníctva so sídlom v Lučenci, Petofiho č. 1, Lučenec v  jednotlivých termínoch so začiatkom konania 8,00 hod. s maximálnym počtom 20 osôb  / s kapacitných dôvodov/.

 
Žiadosť o overenie odbornej spôsobilosti je potrebné doručiť RÚVZ so sídlom v Lučenci a zapísať sa na požadovaný termín.
Správne poplatky za vykonanie skúšky 30,- € a za vydanie osvedčenia 20,- € je možné uhradiť:
- formou kolkových známok zakúpených na pobočke Slovenskej pošty, a.s. (kolok zakúpený na inom predajnom mieste nebude akceptovaný),
- platbou v hotovosti vo finančnej učtárni RÚVZ.

 

Termíny  skúšok  na vykonávanie epidemiologicky závažných činností pri výrobe, manipulácii a uvádzaní do obehu potravín a pokrmov na rok 2019:

 

02.04.2019          

07.05.2019         

04.06.2019        

02.07.2019        

06.08.2019     

03.09.2019 

01.10.2019

05.11.2019

03.12.2019

 

V prípade záujmu,  alebo obsadenia  budú termíny skúšok  doplnené.

ŠTUDIJNÝ MATERIÁL -  starostlivosť o ľudské telo

ŠTUDIJNÝ MATERIÁL - voda na kúpanie

ŠTUDIJNÝ MATERIÁL - pitná voda

 

 

 
joomla template by Joomlashack
joomla template by Joomlashack
   
free joomla templates joomla tutorials joomla themes