joomla template by Joomlashack
Register odborne spôsobilých osôb 2014

                                                  Register odborne spôsobilých osôb

                       podľa § 16, ods. 30), zákona NR SR č. 355/2007 Z.z., o ochrane, podpore a rozvoji

                                                                          verejného zdravia

na vykonávanie epidemiologicky závažných činností pri výrobe, manipulácii a uvádzaní do obehu potravín a pokrmov

podľa §15,ods. 2) písm.c) zákona NR SR č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia. 

        Č.

 

Priezvisko

 

   Meno

Adresa trvalého bydliska

 

Číslo osvedčenia

Dátum vydania osvedčenia

 

Platnosť osvedčenia

1.

Mihalčáková

Jela

Potočná 11, Lučenec

87/2014

19.02.2014

Na neurčitý čas

2.

Zubercová

Ingrid

Fučíkova 618/12, Poltár

93/2014

19.02.2014

Na neurčitý čas

3.

Kertész

Adrian

Okružná 6, Lučenec

91/2014

19.02.2014

Na neurčitý čas

4.

Srnová

Dana

Tuhárske nám. 2, Lučenec

90/2014

19.02.2014

Na neurčitý čas

5.

Bencúrová

Denisa

B. Nemcovej 25, Lučenec

89/2014

18.02.2014

Na neurčitý čas

6.

Hroncová

Iveta

Dobroč 153

88/2014

18.02.2014

Na neurčitý čas

7.

Štefánik

Tomáš

Puškina 21, Lučenec

268/2014

09.04.2014

Na neurčitý čas

8.

Galádová

Gabriela

Rúbanisko 3/27, Lučenec

509/2014

25.06.2014

Na neurčitý čas

9.

Molnárová

Helena

Fiľakovské Kováče 145

724/2014

31.07.2014

Na neurčitý čas

10.

Goraszová Ing.

Timea

Šíd 301

713/2014

28.07.2014

Na neurčitý čas

11.

Magyarová

Eva

Záhradná 620/1, Tekovské Lužany

693/2014

18.07.2014

Na neurčitý čas

12.

Kaličiak

Miroslav

Tuhárske. Nám. 1, Lučenec

595/2014

25.06.2014

Na neurčitý čas

13.

Barčiak

Anton

Slatinka 274

495/2014

25.06.2014

Na neurčitý čas

14.

Muránska Bc.

Oľga

Lúčna 8, Kokava nad Rim.

645/2014

25.06.2014

Na neurčitý čas

15.

Muránsky

Milan

Lúčna 8, Kokava nad Rim.

644/2014

25.06.2014

Na neurčitý čas

16.

Rácz, Mgr.

Róbert

Rúbanisko 3/44, Lučenec

643/2014

26.06.2014

Na neurčitý čas

17.

Rubint

Štefan

Parková 13, Fiľakovo

498/2014

25.06.2014

Na neurčitý čas

18.

Rubint

Štefan

Parková 13, Fiľakovo

497/2014

25.06.2014

Na neurčitý čas

19.

Francistyová

Zdenka

Podhradská 433/37, Poltár

636/2014

25.06.2014

Na neurčitý čas

20.

Balážiková

Viera

L. Svobodu 24, Lučenec

635/2014

25.06.2014

Na neurčitý čas

21.

Trifontiová

Mária

Osloboditeľov 8, Lučenec

604/2014

25.06.2014

Na neurčitý čas

22.

Vargová

Edina

Vajanského 28, Lučenec

537/2014

25.06.2014

Na neurčitý čas

23.

Kerekešová

Šarlota

Rúbanisko 1/7, Lučenec

571/2014

25.06.2014

Na neurčitý čas

24.

Labuda

Ľudovít

Pečenice 46

530/2014

04.06.2014

Na neurčitý čas

25.

Hatvaniová

Katarína

Revolučná 8, Lučenec

587/2014

25.06.2014

Na neurčitý čas

26.

Krapková

Danka

Sobôtka 93, Rimavská Sobota

588/2014

25.06.2014

Na neurčitý čas

27.

Ivaničová

Andrea

Vrecová 20, Málinec

510/2014

25.06.2014

Na neurčitý čas

28.

Kýpeťová

Eva

Sklárska 53, Poltár

249/2014

03.07.2014

Na neurčitý čas

29.

Czikóová

Timea

Nógrádiho 20, Biskupice

651/2014

27.06.2014

Na neurčitý čas

30.

Parobek

Ján

Pondelok 136, Hrnčiarska Ves

421/2014

14.04.2014

Na neurčitý čas

31.

Lepiešová

Janka

Mlynská 4, Divín

624/2014

25.06.2014

Na neurčitý čas

32.

Vojteková

Janka

MPČĽ 10, Brezno

572/2014

25.06.2014

Na neurčitý čas

33.

Kovácsová, Mgr.

Adriana

SNP 373, Veľký Blh

616/2014

25.06.2014

Na neurčitý čas

34.

Kičurová

Lenka

J. Slobodu 13, Lovinobaňa

484/2014

25.06.2014

Na neurčitý čas

35.

Lekárová

Ivana

Rúbanisko II 443/73, Lučenec

611/2014

25.06.2014

Na neurčitý čas

36.

Karáseková

Katarína

Banská 25/8, Cinobaňa

560/2014

25.06.2014

Na neurčitý čas

37.

Babicová

Monika

Športová 800/28, Divín

545/2014

25.06.2014

Na neurčitý čas

38.

Hanulová

Xénia

Záhradnícka 15, Fiľakovo

499/2014

25.06.2014

Na neurčitý čas

39.

Danyiová

Monika

Tajovského 3, Fiľakovo

500/2014

25.06.2014

Na neurčitý čas

40.

Hercegová

Katarína

Barakova 19, Lučenec

638/2014

25.06.2014

Na neurčitý čas

41.

Herceg

Miroslav

Barakova 19, Lučenec

637/2014

25.06.2014

Na neurčitý čas

42.

Dobrovičová

Marcela

Rúbanisko 3, Lučenec

639/2014

25.06.2014

Na neurčitý čas

43.

Kubaliaková

Oľga

Fučíkova 620/7, Poltár

478/2014

25.06.2014

Na neurčitý čas

44.

Šipoš

Kristián

Kurtáň 187

213/2014

09.04.2014

Na neurčitý čas

45.

Havranová Vassová

Tunde

Malocintorínska 15, Fiľakovo

212/2014

09.04.2014

Na neurčitý čas

46.

Kati

Alexander

Lučenecská 25, Fiľakovo

211/2014

09.04.2014

Na neurčitý čas

47.

Kováčová, Mgr.

Monika

Mádacha 2, Fiľakovo

210/2014

09.04.2014

Na neurčitý čas

48.

Fodor

Alexander

Hollého 5, Fiľakovo

209/2014

09.04.2014

Na neurčitý čas

49.

Adamcová

Renáta

Buzitka 150

208/2014

09.04.2014

Na neurčitý čas

50.

Žilková

Alena

Blhovce 179

207/2014

09.04.2014

Na neurčitý čas

51.

Nagyová, Mgr.

Zuzana

Radzovce 446

206/2014

21.02.2014

Na neurčitý čas

52.

Barnóczky

Jozef

Šurice 212

205/2014

21.02.2014

Na neurčitý čas

53.

Szalontai

László Árpad

Benetanya 62/B, Lajosmizse (HU)

204/2014

21.02.2014

Na neurčitý čas

54.

Veličová

Mária

Šiat. Bukovinka 82

203/2014

21.02.2014

Na neurčitý čas

55.

Bari Tihamer

Tamás

Rádayho 16, Lučenec

202/2014

21.02.2014

Na neurčitý čas

56.

Vargová, Mgr.

Hana

Štefánika 8, Lučenec

200/2014

09.04.2014

Na neurčitý čas

57.

Kováčiková, Bc.

Erika

České Brezovo 192

191/2014

09.04.2014

Na neurčitý čas

58.

Kováč

Peter

Trenč 112

189/2014

09.04.2014

Na neurčitý čas

59.

Bartoš

Róbert

Lehôtka 78

178/2014

09.04.2014

Na neurčitý čas

60.

Pálka

Lórant

Farská lúka 76, Fiľakovo 172/2014

172/2014

19.02.2014

Na neurčitý čas

61.

Daniel

Barnabáš

Hollého 5, Fiľakovo

171/2014

19.02.2014

Na neurčitý čas

62.

Merčák

Martin

Vajanského 22, Lučenec

165/2014

09.04.2014

Na neurčitý čas

63.

Szarvasová

Kinga

Rúbanisko 3/45, Lučenec

154/2014

19.02.2014

Na neurčitý čas

64.

Kollárová

Alena

Mýtna 108

153/2014

09.04.2014

Na neurčitý čas

65.

Vrábľová

Monika

Utekáč 99

149/2014

19.02.2014

Na neurčitý čas

66.

Lojková

Veronika

Dobroč 60

145/2014

19.02.2014

Na neurčitý čas

67.

Ďurák

Norbert

Mlynská 44/B, Lučenec

142/2014

19.02.2014

Na neurčitý čas

68.

Oláhová

Monika

Kmeťa 7, Lučenec

141/2014

19.02.2014

Na neurčitý čas

69.

Repová

Helena

Jiráska 1, Lučenec

140/2014

19.02.2014

Na neurčitý čas

70.

Šuľko

František

Sobôtka 39, Rimavská Sobota

139/2014

19.02.2014

Na neurčitý čas

71.

Komrhel

Timea

Ružová 13, Fiľakovo

132/2014

09.04.2014

Na neurčitý čas

72.

Činčurová, Mgr.

Gabriela

Štefánika 15, Lučenec

131/2014

31.01.2014

Na neurčitý čas

73.

Kočiš

Karol

Sklárska 580/25, Poltár

130/2014

24.02.2014

Na neurčitý čas

74.

Gečová         

Helena

Breznička 16

126/2014

19.02.2014

Na neurčitý čas

75.

Segečová, Bc.

Zuzana

Veľká Ves 143

125/2014

19.02.2014

Na neurčitý čas

76.

Danyiová

Ingrida

Sládkovičova 16, Fiľakovo

121/2014

11.04.2014

Na neurčitý čas

77.

Šuľajová

Marcela

Breznička 191

120/2014

19.02.2014

Na neurčitý čas

78.

Szabó

Tomáš

Bottu 2, Lučenec

115/2014

04.02.2014

Na neurčitý čas

79.

Szabó

Alžbeta

Vajanského 25, Lučenec

114/2014

04.02.2014

Na neurčitý čas

80.

Dombyová

Ivana

Svobodu 28, Lučenec

110/2014

19.02.2014

Na neurčitý čas

81.

Rovný

Miroslav

Rúbanisko I/9, Lučenec

98/2014

19.02.2014

Na neurčitý čas

82.

Odrobina

Martin

Nová 40, Kalinovo

95/2014

19.02.2014

Na neurčitý čas

83.

Lalík

Lukáš

Adyho 6, Lučenec

94/2014

20.01.2014

Na neurčitý čas

84.

Gyure

Kristián

Čakanovce 343

245/2014

09.04.2014

Na neurčitý čas

85.

Jánov

Vladimír

Rúbanisko 3/7, Lučenec

242/2014

09.04.2014

Na neurčitý čas

86.

Kuvik

Ján

Fučíkova 5, Poltár

219/2014

19.02.2014

Na neurčitý čas

87.

Krňanová

Petra

Sklárska 53, Poltár

215/2014

19.02.2014

Na neurčitý čas

88.

Kulichová

Eva

Ružová 5, Fiľakovo

214/2014

09.04.2014

Na neurčitý čas

89.

Balogová

Andrea

Obrancov mieru 22, Fiľakovo

21/2014

19.02.2014

Na neurčitý čas

90.

Oláhová

Martina

Farská lúka 68, Fiľakovo

22/2014

19.02.2014

Na neurčitý čas

91.

Vágó

Pavel

Partizánska 38, Fiľakovo

23/2014

19.02.2014

Na neurčitý čas

92.

Jačmeníková

Ľubica

Buzitka 120

80/2014

14.04.2014

Na neurčitý čas

93.

Glezgová

Alena

Vajanského 29, Lučenec

43/2014

19.02.2014

Na neurčitý čas

94.

Činčurová

Katarína

Nové Hony 14

30/2014

19.02.2014

Na neurčitý čas

95.

Poliak

Jakub

Točnica 51

335/2014

09.04.2014

Na neurčitý čas

96.

Krakovská

Iveta

Fiľak. Cesta 45, Lučenec

317/2014

09.04.2014

Na neurčitý čas

97.

Krahulcová

Katarína

Rúbanisko II/22, Lučenec

314/2014

09.04.2014

Na neurčitý čas

98.

Rendeková

Monika

Rázusa 20, Lučenec

312/2014

09.04.2014

Na neurčitý čas

99.

Apeltauerová

Aurelia

Veľká nad Ipľom 7

306/2014

09.04.2014

Na neurčitý čas

100.

Gréčová

Eva

Svobodu 16, Lučenec

277/2014

09.04.2014

Na neurčitý čas

101.

Bariaková

Jaroslava

Ratka 120

17/2014

19.02.2014

Na neurčitý čas

102.

Nagyová

Zuzana

Holiša

15/2014

19.02.2014

Na neurčitý čas

103.

Melicherová

Zuzana

Sklárska 54, Poltár

14/2014

19.02.2014

Na neurčitý čas

104.

Barto

Milan

Hviezdoslavova 29, Kokava n. Rim.

13/2014

19.02.2014

Na neurčitý čas

105.

Šuloková

Ľubica

Váľkovo 28

389/2014

09.04.2014

Na neurčitý čas

106.

Melicherová

Simona

Ul. 1.mája 15, Kalinovo

372/2014

09.04.2014

Na neurčitý čas

107.

Gablas

Matúš

Nám.rep.1, Lučenec

371/2014

09.04.2014

Na neurčitý čas

108.

Molnár

Balázs

Hajnáčka 494

367/2014

09.04.2014

Na neurčitý čas

109.

Krišková

Katarína

Daxnerova 1083, Tisovec

351/2014

09.04.2014

Na neurčitý čas

110.

Kelement

Tomáš

Tuhár 73

339/2014

09.04.2014

Na neurčitý čas

111.

Hunalová

Alžbeta

Saratovská 19, Levice

473/2014

25.06.2014

Na neurčitý čas

112.

Ternény

Roman

Daxnerova 22, Kokava nad Rim.

464/2014

25.06.2014

Na neurčitý čas

113.

Folková

Dagmar

Chorepa 52, Kokava nad Rim.

427/2014

25.06.2014

Na neurčitý čas

114.

Šebová

Marta

Lehôtka 63

598/2014

25.06.2014

Na neurčitý čas

115.

Lórant

Ladislav

Tulipánova 29, Fiľakovo

647/2014

26.06.2014

Na neurčitý čas

116.

Ľalíková

Erika

Buzitka 131

437/2014

25.06.2014

Na neurčitý čas

117.

Krutko

Pavel

SNP72, Kalinovo

538/2014

25.06.2014

Na neurčitý čas

118.

Králová

Jaroslava

Zvolenská cesta 41, Lučenec

419/2014

14.04.2014

Na neurčitý čas

119.

Drugdová

Ľuba

Jegorova 12, Lučenec

410/2014

10.04.2014

Na neurčitý čas

120.

Krištofíková

Katarína

Továrenská 17, Lučenec

409/2014

10.04.2014

Na neurčitý čas

121.

Vyletel

Ján

Partizánska 26, Divín

407/2014

09.04.2014

Na neurčitý čas

122.

Balcová

Lenka

Rúbanisko II/54, Lučenec

406/2014

09.04.2014

Na neurčitý čas

123.

Pápaiová

Martina

Pleš 101

405/2014

09.04.2014

Na neurčitý čas

124.

Susztayová

Zuzana

Rádayho 8A, Lučenec

404/2014

09.04.2014

Na neurčitý čas

125.

Vladár, Mgr.

Vladimír

M. Benku 24, Bratislava

394/2014

09.04.2014

Na neurčitý čas

126.

Kovan

Peter

Daxnerova 2, Kokava nad Rim.

391/2014

09.04.2014

Na neurčitý čas

127.

Dovcová

Michaela

Štefánika 14, Lučenec

855/2014

26.09.2014

Na neurčitý čas

128.

Tóth

László

Biskupická 160, Fiľakovo

19/2014

19.02.2014

Na neurčitý čas

129.

Oláh

Ľudovít

Farská lúka 68, Fiľakovo

18/2014

19.02.2014

Na neurčitý čas

130.

Tóthová

Veronika

Gorkého 22, Lučenec

803/2014

27.08.2014

Na neurčitý čas

131.

Kocúr

Miroslav

Kurtáň 216

877/2014

25.09.2014

Na neurčitý čas

132.

Pecha

Roman

Adyho 16, Lučenec

878/2014

25.09.2014

Na neurčitý čas

133.

Sudár

Vladimír

SNP 7, Halič

879/2014

25.09.2014

Na neurčitý čas

134.

Drugdová

Mária

Fučíkova 27, Poltár

872/2014

25.09.2014

Na neurčitý čas

135.

Gergelyová

Miroslava

Breznička 155

873/2014

25.09.2014

Na neurčitý čas

136.

Spodniak

Pavol

Červ. Armády 19, Kokava nad Rim.

876/2014

25.09.2014

Na neurčitý čas

137.

Gajdošíková

Iveta

Štefánika 2, Lučenec

798/2014

25.09.2014

Na neurčitý čas

138.

Szakó

Andrea

Bulhary 1

745/2014

25.09.2014

Na neurčitý čas

139.

Wiednerová

Jana

Fučíkova 4, Poltár

772/2014

25.09.2014

Na neurčitý čas

140.

Ferenczová

Adrána

Hviezdoslavova 10C, Fiľakovo

744/2014

25.09.2014

Na neurčitý čas

141.

Janičevičová

Katarína

Jánošíkova 1, Lučenec

743/2014

25.09.2014

Na neurčitý čas

142.

Šustek

Vladimír

Hlavná 219, Hrnčiarske Zalužany

869/2014

25.09.2014

Na neurčitý čas

143.

Kancková

Radka

Sídlisko 8, Cinobaňa

796/2014

25.09.2014

Na neurčitý čas

144.

Kýpeťová

Katarína

Uderiná 48

874/2014

25.09.2014

Na neurčitý čas

145.

Sienko

Rudolf

Štúra 14, Lučenec

852/2014

25.09.2014

Na neurčitý čas

146.

Badinková

Mária

Zvolenská 95, Vidiná

847/2014

25.09.2014

Na neurčitý čas

147.

Chovan

Maroš

Hajnáčka

849/2014

25.09.2014

Na neurčitý čas

148.

Čaba

Róbert

Vajanského 30, Lučenec

851/2014

25.09.2014

Na neurčitý čas

149.

Farkašová

Mária

Veľká Ves 13

850/2014

25.09.2014

Na neurčitý čas

150.

Janák

Tomáš

Gagarinova 20, Lučenec

701/2014

25.09.2014

Na neurčitý čas

151.

Janák, Ing.

Ivan

Gagarinova 20, Lučenec

700/2014

25.09.2014

Na neurčitý čas

152.

Baláž

Michal

Nógradiho 335, Biskupice

853/2014

25.09.2014

Na neurčitý čas

153.

Kancková

Zuzana

Sídlisko 106/8, Cinobaňa

797/2014

25.09.2014

Na neurčitý čas

154.

Gelieňová

Marcela

Sídlisko 106/2, Cinobaňa

795/2014

25.09.2014

Na neurčitý čas

155.

Halajová

Božena

Katarínska Huta

875/2014

25.09.2014

Na neurčitý čas

156.

Ragač

Vladimír

Ul. 1.- mája 1/A, Vidiná

685/2014

25.09.2014

Na neurčitý čas

157.

Šuniarová

Lenka

Daxnerova 23, Kokava nad Rim.

428/2014

25.09.2014

Na neurčitý čas

158.

Novotná

Marcela

Osloboditeľov 4, Lučenec

848/2014

25.09.2014

Na neurčitý čas

159.

Michalíková

Nikola

Sklárska 504/18, Poltár

792/2014

25.09.2014

Na neurčitý čas

160.

Apeltauer

Róbert

Veľká nad Ipľom 7

634/2014

25.09.2014

Na neurčitý čas

161.

Véghová

Anna

Sušany 33

871/2014

25.09.2014

Na neurčitý čas

162.

Repka

Ján

Rovienka 15, Kokava nad Rim.

866/2014

25.09.2014

Na neurčitý čas

163.

Lorinčíková

Viera

Veľká Ves 32

859/2014

25.09.2014

Na neurčitý čas

164.

Kuricová

Andrea

Kotmanová 62

858/2014

25.09.2014

Na neurčitý čas

165.

Uhríková

Denisa

Rúbanisko II/58, Lučenec

984/2014

03.10.2014

Na neurčitý čas

166.

Mandík

Štefan

Osloboditeľov 11, Lučenec

698/2014

2.10.2014

Na neurčitý čas

167.

Elek

Gabriel

Športová 777/25, Divín

854/2014

09.12.2014

Na neurčitý čas

168.

Besenyei

Gabriel

Rúbanisko II 420/21, Lučenec

949/2014

09.12.2014

Na neurčitý čas

169.

Belková

Andrea

9. mája 8, Vidiná

673/2014

09.12.2014

Na neurčitý čas

170.

Podhorová

Miriama

Štefánikova 489/54, Lovinobaňa

753/2014

09.12.2014

Na neurčitý čas

171.

Stančík

Patrik

Partizánska 13, Lučenec

931/2014

09.12.2014

Na neurčitý čas

172.

Slyšová

Miroslava

Kuzmányho 4, Lučenec

964/2014

09.12.2014

Na neurčitý čas

173.

Bobáňová

Martina

A.Kmeťa 34, Žilina

951/2014

09.12.2014

Na neurčitý čas

174.

Mlynarčíková

Ľubica

Dobroč 6

1041/2014

09.12.2014

Na neurčitý čas

175.

Líška

Gabriel

Trenč 83

989/2014

09.12.2014

Na neurčitý čas

176.

Černáková

Ivana

Železničná 845/25, Veľký Krtíš

959/2014

09.12.2014

Na neurčitý čas

177.

Marek

Peter

Sušany 256

963/2014

09.12.2014

Na neurčitý čas

178.

Vývleková

Katarína

Hrnčiarska Ves 215

965/2014

09.12.2014

Na neurčitý čas

179.

Kyzeková

Vlasta

Hrnčiarska Ves 197

967/2014

09.12.2014

Na neurčitý čas

180.

Bolhová

Jana

Hrnčiarska Ves 56

966/2014

09.12.2014

Na neurčitý čas

181.

Bolha

Vladimír

Hrnčiarska Ves 56

968/2014

09.12.2014

Na neurčitý čas

182.

Švédová

Ingrid

Závada 98

954/2014

09.12.2014

Na neurčitý čas

183.

Gáliková

Denisa

Osada 7, Lučenec

928/2014

09.12.2014

Na neurčitý čas

184.

Chudinová

Vladimíra

B. Nemcovej 48/1, Lovinobaňa

950/2014

09.12.2014

Na neurčitý čas

185.

Jelínek

Juraj

B.S.Timravy 1968/38, Fiľakovo

768/2014

09.12.2014

Na neurčitý čas

186.

Košťálová

Valéria

Adyho 20, Lučenec

862/2014

09.12.2014

Na neurčitý čas

187.

Fülöp

Július

Parková 1286/5, Fiľakovo

1085/2014

09.12.2014

Na neurčitý čas

188.

Fülöpová

Terézia

Parková 1286/5, Fiľakovo

1086/2014

09.12.2014

Na neurčitý čas

189.

Ňuňuková

Martina

Liešnica 1216/5, Kokava nad Rimavicou

1087/2014

09.12.2014

Na neurčitý čas

190.

Filipiaková

Beata

Francisciho 773/19, Kokava nad Rimavicou

1088/2014

09.12.2014

Na neurčitý čas

191.

Kozáková

Kristína

Farská lúka 1654/36, Fiľakovo

1065/2014

09.12.2014

Na neurčitý čas

192.

Kratochvíl

Miroslav

Rúbanisko II/62, Lučenec

1078/2014

09.12.2014

Na neurčitý čas

193.

Bariová

Gabriela

Rimavské Janovce 340

1083/2014

09.12.2014

Na neurčitý čas

194.

Jančíková

Katarína

29. augusta 623/18, Krupina

1039/2014

09.12.2014

Na neurčitý čas

195.

Šonkoľ

Ladislav

Uzovská Panica 75

977/2014

09.12.2014

Na neurčitý čas

196.

Bolčová

Anna

Ružová 1060/39, Fiľakovo

1042/2014

09.12.2014

Na neurčitý čas

197.

Valicová

Iveta

Šoltésovej 9, Krupina

1040/2014

09.12.2014

Na neurčitý čas

198.

Petrociová

Adriana

Kráľovce-Krnišov 110

1038/2014

09.12.2014

Na neurčitý čas

199.

Fridrich

Robert

Rúbanisko I 2180/6, Lučenec

999/2014

09.12.2014

Na neurčitý čas

200.

Partyková

Mária

M.R. Štefánika 7, Lučenec

1070/2014

09.12.2014

Na neurčitý čas

201.

Kacianová

Martina

Podhorská 374/28, Poltár

1075/2014

09.12.2004

Na neurčitý čas

202.

Balogová

Marcela

Adyho 30, Lučenec

1016/2004

09.12.2014

Na neurčitý čas

203.

Babková

Henrieta

Štefánikova 495/35, Kalinovo

1068/2014

09.12.2014

Na neurčitý čas

204.

Bari

Vojtech

Kalajova 16, Fiľakovo

767/2014

12.12.2004

Na neurčitý čas

 
joomla template by Joomlashack
joomla template by Joomlashack
   
free joomla templates joomla tutorials joomla themes