joomla template by Joomlashack
Výročné správy

 

 

2018 
Úvod   
OEPI Lučenec  
OEPI Poltár  
OHDM  
OHV  
OHŽP  
OPZ  
OPPL  
Odbor kontroly,dozoru a sťažnosti  
OHV kozmetické výrobky   
Prednášky 

2017 
Úvod   
OEPI Lučenec  
OEPI Poltár  
OHDM  
OHV  
OHŽP  
OPZ  
OPPL  
Odbor kontroly,dozoru a sťažnosti  
  2016 
Úvod   
OEPI Lučenec  
OEPI Poltár  
OHDM  
OHV  
OHŽP  
OPZ  
OPPL  
Odbor kontroly,dozoru a sťažnosti  
  


2015 
Úvod   
OEPI Lučenec  
OEPI Poltár  
OHDM  
OHV  
OHV kozmetické výrobky  
OHŽP  
OPZ  
OPPL  
Zdravotnícka informatika  
Odbor kontroly,dozoru a sťažnost i 
Prednášky 


2014 
Úvod   
OEPI Lučenec  
OEPI Poltár  
OHDM  
OHV  
OHV kozmetické výrobky  
OHŽP  
OZV  
OPPL  
Zdravotnícka informatika  
Odbor kontroly,dozoru a sťažnost i 
 


2013 
Úvod   
OEPI Lučenec  
OEPI Poltár  
OHDM  
OZV prednášková činnosť  
OHV  
OHV kozmetické výrobky  
OHŽP  
OZV  
OZV kontrola tabaku  
OPPL  
OPPL bioštatistika  
Odbor kontroly,dozoru a sťažnost i 
Doplnenie VS za rok 2013 
 

2012 
Úvod   
OEPI Lučenec  
OEPI Poltár  
OHDM  
OHDM tabulky  
OHV  
OHV kozmetické výrobky  
OHŽP  
OZV  
OZV kontrola tabaku  
OPPL  
OPPL bioštatistika  
Odbor kontroly,dozoru a sťažnost i 
  
  

2011 
Úvod   
OEPI Lučenec  
OEPI Poltár  
OHDM  
OHDM tabulky  
OHV  
OHV kozmetické výrobky  
OHŽP  
OZV  
OZV kontrola tabaku  
OPPL  
OPPL bioštatistika  
Odbor kontroly,dozoru a sťažnost i 
  
  

2010 
Úvod   
OEPI Lučenec   
OEPI Poltár   
OHDM   
OHDM tabulky   
OHV   
OHV kozmetické výrobky   
OHŽP   
OZV   
OZV kontrola tabaku   
OPPL   
OPPL bioštatistika   
Odbor kontroly,dozoru a sťažnost i 
  
  

 

 

 
joomla template by Joomlashack
joomla template by Joomlashack
   
free joomla templates joomla tutorials joomla themes