joomla template by Joomlashack
Organizačná schéma platná

 

                 Regionálny hygienik vedúcislužobného úradu 
 osobný úrad oddelenie hygieny životného prostredia 

 vnútorná kontrola a šetr. sťažn. a pet.

 odd. hygieny výživy
 právne služby oddelenie hygieny detí a mládeže
 sekretariát oddelenie preventív. prac. lekárstva
 BOZP a PO oddelenie epidemiológie
 podateľňa odd. podpory zdravia
 zdrav. informatika a štatistika poradenské centrum
 Odd. HTČ 

Organizačná schéma platná od 2018

 

 

 

 

 
joomla template by Joomlashack
joomla template by Joomlashack
   
free joomla templates joomla tutorials joomla themes