joomla template by Joomlashack
Formuláre

 

1. Žiadosť o vydanie rozhodnutia-záväzného stanoviska


2. Žiadosť o preskúšanie / opätovné preskúšanie a vydanie osvedčenia odbornej spôsobilosťi


3. Informácia o spracúvaní osobných údajov


4. Prevádzkový poriadok VZOR

            
             · 1 vzor_PP_telovychovnosportove zariadenie.doc

             · 2 vzor_PP_ubytovacie zariadenie.doc

             · 3 vzor_PP_zariadenia starosltivosti o ludske telo.doc

             · 4 PP amb ZZ.doc

             · 5 PP ústavné ZZ .doc

             · 6 PP_telovýchovné zariadenie ZDM.doc

             · 7 PP_ubytovacie_zariadenieZDM.doc

             · 8 PP_vzor pre MS.docx

             · 9 PP_vzor_bazen_kupanie_batoliat.docx

             · 10 PP_ZŠ.doc

             · 11 PP-vzor_chem. lab.doc

             · 12 PP - amb predaj pokrmov a nápojov_final.doc

             · 13 PP_ZSS_2019_final.doc

             · 14 Prevadzkovy poriadok azbest.docx

             · 15 Prevadzkovy poriadok biologické .docx

             · 16 Prevadzkovy poriadok elmag .docx

             · 17 Prevadzkovy poriadok fyz_záťaž .docx

             · 18 Prevadzkovy poriadok hluk .docx

             · 19 Prevadzkovy poriadok chemické .docxc

             · 20 Prevadzkovy poriadok optické .docx

             · 21 Prevadzkovy poriadok teplo_chlad .docx

             · 22 Prevadzkovy poriadok vibracie .docx

            

5. Rizikové práce

6. Potvrdenie detského lekára  o zdravotnom stave dieťaťa

7. Vzor elektronického podania - žiadosti o vyznačenie právoplatnosti/vykonateľnosti    rozhodnutia

 

 
joomla template by Joomlashack
joomla template by Joomlashack
   
free joomla templates joomla tutorials joomla themes