joomla template by Joomlashack
Poradňa zdravia
 

V zmysle odborného usmernenia MZ SR na zriaďovanie, prevádzku a činnosť poradenských centier ochrany a podpory zdravia, prijatého 15.septembra 1999, sa pri každom štátnom zdravotnom ústave oficiálne zriaďujú základné poradne na podporu zdravia. V Lučenci bola poradňa tohto typu zriadená v rámci projektu CINDI v predstihu už koncom roku l995 ako zdravotnícke zariadenie špecializované na primárnu prevenciu v prospech obyvateľov svojho spádového dosahu.

 

Charakteristika činnosti

Poradňa poskytuje svoje služby – spektrum vyšetrení, analýzu výsledkov, poradenstvo - klientom, ktorí prejavia záujem o svoje zdravie a chcú poznať svoje individuálne riziká vzniku chronických neinfekčných ( predovšetkým srdcovocievnych ) ochorení.

Schéma postupu

1.       orientačný anamnestický pohovor (zdrav. sestra)

2.       meranie tlaku krvi

3.       antropometrické vyšetrenia:  

 o                                hmotnosť, výška, obvod pása a bokov  

 o                                podiel telesného tuku na celkovej hmotnosti

4.       biochemické vyšetrenia:  

 o                                celkový cholesterol  

 o                                HDL cholesterol  

 o                                triglyceridy  

 o                                výpočet LDL  

 o                                glukóza

5.       poradenský rozhovor(lekár):  

 o                                odobratie rodinnej a osobnej anamnézy  

 o                                analýza výsledkov objektívnych vyšetrení  

 o                                poradenstvo a doporučenia

Poznámky, upozornenia

Klient sa má možnosť k vyšetreniu prihlásiť na základe vlastného rozhodnutia na vyššie uvedenom kontaktnom čísle. Pracovník poradne poskytne záujemcovi dátum a hodinu vyšetrenia po dohode s ním , podľa možností klienta. Klient, ktorý sa dostaví k vyšetreniu presne , na samotný výkon vyšetrení nečaká, ale v útulných priestoroch čakárne ( osvetové nástenky a materiály) strávi len čas medzi odobratím vzorky krvi (kvapka z prsta) a jej spracovaním na biochemickom analyzátore. Celkove pobyt klienta v priestoroch poradne trvá okolo tridsať minút a záujemca odchádza s výsledkami vyšetrenia aj s poradenstvom, prípadne s doporučeniami (opakovaná návšteva poradne, návšteva obvodného či odborného lekára) a osvetovým materiálom (leták s doporučenou dietou...).

K vyšetreniu sa má klient dostaviť na lačno, ak mu to jeho zdravotný stav umožňuje. Ráno pred vyšetrením sa doporučuje vypiť aspoň pohár nekalorického nápoja ( voda, nesladená minerálka, nesladený čaj). Samostatne sa vyšetrujú záujemcovia od l5 rokov, mladší s doprovodom rodičov. Vyšetrenia sa t.č. vykonávajú bezplatne.

Iná činnosť

Pracovníci poradne zdravia vykonávajú aj výjazdové vyšetrenia (v niektorých prípadoch spojené s prednáškovou činnosťou) v spolupráci s inými organizáciami (Novohradské kultúrne centrum, Liga proti rakovine, Okresný zväz telesnej kultúry, Zväz postihnutých civilizačnými chorobami, Zväz diabetikov , Centrum psychologickej a výchovnej prevencie a i.). Spolupráca je rozvinutá tiež s praktickými a odbornými lekármi a ostatnými oddeleniami RÚVZ pri riešení projektov ako: Zdravé deti v zdravých rodinách, Monitorovanie orálneho zdravia u detí predškolského veku, Sledovanie výživového stavu vybraných skupín obyvateľstva, CINDI a i.

Plánované projekty

V budúcnosti sú naplánované kurzy redukcie hmotnosti pre ženy s nadváhou s využitím malej telocvične, ktorú sa podarilo v priestoroch RÚVZ zriadiť , a kurzy spojené pohybovou aktivitou pre tehotné ženy. Záujemcovia o dané projekty aj o prednáškovú činnosť (Zdravý životný štýl, Boj proti fajčeniu a i.) sa s vedením poradne môžu kontaktovať na vyššie uvedenom telefónnom čísle alebo na e- mailovej adrese poradne.

PRACOVNÍCI PORADNE SA TEŠIA NA VAŠU NÁVŠTEVU !

 
 
 
joomla template by Joomlashack
joomla template by Joomlashack
   
free joomla templates joomla tutorials joomla themes