joomla template by Joomlashack
Novinky

ÚVZ SR: Umývajte si ruky často, predídete tým najčastejším infekčným chorobám

 

„Žltačka“ typu A a jej príznaky

Vírusová hepatitída (zápal pečene) A je infekčné ochorenie, ktoré sa prejavuje únavou, slabosťou, nechutenstvom, nevoľnosťou, zvýšenou teplotou, zvracaním, hnačkou, bolesťami brucha, tmavým močom a svetlou stolicou. Postupne dochádza k ožltnutiu kože a očí (ale ochorenie môže prebehnúť aj bez týchto príznakov). Na vírus hepatitídy A môžete natrafiť kdekoľvek. V autobuse, na kľučkách dverí, na rukovätiach nákupných košíkov, toalete alebo pri podávaní si rúk.

 

Chorých pribúda, treba sa chrániť

K 22. novembru 2017 bolo do Epidemiologického informačného systému EPIS hlásených 601 ochorení na vírusovú hepatitídu A, čo je chorobnosť 11,08/100 000 obyvateľov. Ochorenia boli hlásené zo všetkých krajov. Najvyššia chorobnosť bola zaznamenaná v Bratislavskom kraji, kde dosiahla úroveň 34,11/100 000, hlásených bolo 216 ochorení. Najnižšia chorobnosť je v Žilinskom kraji, hlásených bolo sedem ochorení, čo predstavuje chorobnosť  1,01/100 000.

 

Pozor na najmenších i rizikové skupiny ľudí

Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť je u detí, a to vo vekovej skupine 5 – 9 ročných detí, Vedúca odboru hygieny detí a mládeže ÚVZ SR doc. MUDr. Jana Hamade, PhD., rodičom preto radí: „Dôležité je budovať pravidelný návyk umývania rúk už od útleho detstva, keďže tí najmenší sú z dôvodu vyvíjajúcej sa imunity a užšieho sociálneho kontaktu s inými deťmi a kolektívom, náchylnejší na ochorenia.“

 

 

Ochorenie má väčšinou ľahký priebeh a končí úplným uzdravením. Chorí sú obyčajne izolovaní v nemocnici na infekčnom oddelení. Ochorenia neprechádza do chronicity. Prenos nákazy je fekálno-orálny, kontaminovanou vodou a potravinami a aj priamym kontaktom s infikovanou osobou.

Hlavný hygienik SR Ján Mikas zdôrazňuje, že “závažnosť ochorenia na vírusovú hepatitídu A spočíva v ľahkom šírení a prechodom do epidémií. Preto je v čase jej zvýšeného výskytu dôležité upriamiť pozornosť na efektívnu ochranu. Najúčinnejším opatrením je aktívna imunizácia - očkovanie proti vírusovej hepatitíde A. Najdôležitejším preventívnym opatrením je dodržiavanie zásad osobnej hygieny, najmä umývanie rúk.“

 

„Choroba špinavých rúk“

Aké je odporúčanie epidemiológov ÚVZ SR, koľkokrát denne umyť ruky? Odpoveď: často. Správne hygienické návyky sú v prevencii proti žltačke, ale aj iným chorobám, veľmi dôležité. Ak zanedbávate umývanie rúk, hrozia nepríjemné zdravotné problémy, ktoré sa môžu liečiť až niekoľko týždňov.  Kedy umývať ruky:

·        po každom návrate domov (do práce...) z vonkajšieho prostredia,

·        pred a po návšteve nemocnice, lekára,

·        po ceste v prostriedkoch hromadnej dopravy,

·        pred, počas a po príprave jedla, 

·        pred každou konzumáciou jedla,

·        po každom použití toalety,

·        pred manipuláciou s bábätkom, po výmene znečistenej plienky,

·        po manipulácii so zvieratami a ich krmivom,

·        po manipulácii s odpadom a odpadkovým košom,

·        ak ste chorý vy alebo niektorý člen vašej domácnosti,

·        pri akomkoľvek pocite nečistých rúk.

 

Úrad verejného zdravotníctva SR prináša občanom slovenskú verziu animovaného edukačného videa Európskeho centra pre prevenciu a kontrolu chorôb (ECDC), ktoré poukazuje na dôležitosť umývania rúk.

 

Video nájdete na webovej stránke www.uvzsr.sk a budeme radi ak ho budete zdieľať Vy aj Vaši najbližší.

 

                                                                Mgr. RNDr. MUDr. Ján Mikas, PhD., v.r.

 

                                                                  Hlavný hygienik Slovenskej republikyhttp://content.aimatch.com/default.gif 

Európsky týždeň boja proti drogám

Drogová závislosť nevzniká náhle, ale vyvíja sa z túžby, ktorá súvisí so spôsobom života jednotlivca.

Tretí novembrový týždeň kalendárneho roka 2017 je Európskym týždňom boja proti drogám.

Alkohol je najpoužívanejšou legálnou drogou na svete s hlbokými tradíciami . Spoločnosť ho vo veľkej miere toleruje aj napriek skutočnosti, že spôsobuje mnohé zdravotné a sociálne poškodenia.  Podľa údajov Štatistického úradu SR  najviac sme konzumovali za obdobie 1990-2015 pivo, na druhom mieste bolo víno a posledné v poradí boli liehoviny.

Užívanie alkoholu je spojené aj so zvýšeným rizikom akútnych zdravotných stavov ako sú napríklad zranenia, vrátane dopravných nehôd.

 

 

Oddelenie podpory zdravia

   

Chrípková sezóna 2017/2018

 

V súlade s odporúčaním Svetovej zdravotníckej organizácie (SZO), ECDC a záväzkom členských štátov Európskej únie (EÚ), je snahou chrániť obyvateľstvo pred chrípkou vysokou zaočkovanosťou. Slovenská republika (SR) zaznamenala v uplynulej chrípkovej sezóne 2016/2017 zaočkovanosť 4,4 %, čo je hlboko pod cieľom EÚ, ktorý predstavuje zaočkovanosť celkovej populácie na úrovni 30 %.

Pre sezónu 2017/2018 sú v SR k dispozícii dva druhy očkovacích látok proti chrípke:

 

-  VAXIGRIP

-  INFLUVAC

 

Obe vakcíny sú trivalentné a obsahujú nasledovné typy a subtypy chrípkových kmeňov, ktoré odporúča SZO pre aktuálnu chrípkovú sezónu:  1. A/Michigan/45/2015 (H1N1),

2. A/Hong Kong/4801/2014 (H3N2)  a  3. B/Brisbane/60/2008

 

Strategická poradná skupina odborníkov v oblasti imunizácie  SZO očkovanie proti chrípke odporúča pre:

 

- tehotné ženy bez ohľadu na mesiac tehotenstva,

- deti vo veku od šesť mesiacov,

- deti predškolského a školského veku,

- zdravotníckych pracovníkov, ktorí prichádzajú do priameho kontaktu s pacientom,

- pracovníkov rezortov, v ktorých dochádza k úzkemu kontaktu veľkého množstva ľudí (učitelia,

  zamestnanci pôšt, obchodov, bánk, dopravy a pod.),

- profesionálnych vojakov a policajtov,

- aktívnych športovcov,

- osoby s chronickými ochoreniami dýchacích ciest, srdcovocievneho systému, metabolickými, obličkovými a imunitnými poruchami vrátene ich rodinných príslušníkov,

- všetky osoby vo veku 59 rokov a staršie vrátene ich rodinných príslušníkov.

 

Povinné očkovanie proti chrípke a pneumokokovým invazívnym infekciám platí pre osoby umiestnené v zariadeniach sociálnych služieb v súlade s § 7 ods. 5 a ods. 6 Vyhlášky MZ SR č. 585/2008 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prevencii a kontrole prenosných ochorení v znení neskorších predpisov.

Pri očkovaní proti chrípke platí:

 

- očkovanie je najvhodnejšie vykonať v priebehu októbra až decembra, t. j. pred začiatkom

  zvýšenej aktivity chrípky, ale očkovať je možné aj neskôr počas chrípkovej sezóny,

- ochranný efekt očkovania nastupuje po 10 až 14 dňoch,

- počas prebiehajúcej epidémie nie je očkovanie kontraindikované,

- očkovanie vakcínami sa pre ich vlastnosti odporúča najmä seniorom, deťom a

  chronicky chorým pacientom,

- vakcína sa aplikuje intramuskulárne do deltového svalu, u najmenších detí do laterálnej oblasti

  stehenného svalu, nie do gluteálneho svalu.

 

 

Vakcíny proti chrípke sú v Slovenskej republike v súčasnosti dostupné v distribučnej sieti v množstve približne 250 000 dávok. 


 

KAMPAŇ MOST  2017  - DEŇ  SRDCA

Kampaň je zameraná na edukáciu obyvateľstva o najzávažnejších rizikových faktoroch srdcovo-cievnych ochorení, ktorými sú najmä vysoký krvný tlak (hypertenzia), vysoký cholesterol, fajčenie, obezita, stres a ďalšie. Je dôležité poznať hodnoty týchto rizikových faktorov, tzv. Kód zdravého života, pretože väčšina z nich nebolí a nemá vôbec žiadne príznaky.

Pri príležitosti tohto dňa 29.9.2017 RÚVZ – Lučenec  - Oddelenie podpory zdravia – ulica Petöfiho 1, v spolupráci so Všeobecnou zdravotnou poisťovňou - organizuje deň otvorených dverí  - meracie miesto pred budovou RÚVZ. Záujemcom ponúkame  bezplatné meranie cholesterolu, krvného tlaku, telesného tuku, BMI a   odborné poradenstvo  v čase od 8.OO h do 13.OOh.

 

Tešíme sa na Vašu návštevu   

Oznámenie o vyhlásení výberového konania VK-2017-147

 

Oznámenie o vyhlásení výberového konania VK-2017-154

 

Výberové konanie 

 


Výberové konanie


 

RÚVZ Lučenec - Svetový deň vody 2017  
Por. Č. Číslo CE DUSIČNANY               mg/l DUSITANY      mg/l adresa Miesto odberu            
1 3378 98,0 <0,030 Cinobaňa,Hlavná 208 nová studňa
2 3379 91,6 0,390 Cinobaňa, Hlavná 200  
3 3380 43,1 <0,030 Vidiná  
4 3381 43,9 0,104 Nitra n/Ipľom 124  
5 3382 32,6 <0,030 Nitra n/Ipľom 99  
6 3383 175,0 0,422 Nitra n/Ipľom 46  
7 3384 76,5 0,083 Nitra n/Ipľom 1  
8 3385 72,0 <0,030 Mašková  
9 3386 60,5 <0,030 Mašková 14  
10 3387 21,6 <0,030 Bystrička - Hrabovská  
11 3388 57,4 0,053 Hradište 58  
12 3389 33,8 0,066 Hradište 129  
13 3390 70,6 <0,030 Hradište 65  
14 3391 45,5 <0,030 Hradište  15  
15 3392 65,3 <0,030 Hradište, Lačnovka  
16 3393 37,4 <0,030 Hradište 129  
17 3394 42,4 <0,030 Hradište  68  
18 3395 36,7 <0,030 Hradište 17  
19 3396 48,1 0,034 Slaná Lehota 54  
20 3397 77,2 <0,030 Slaná Lehota 47  
21 3398 63,5 <0,030 Holiša 8  
22 3399 30,7 <0,030 St. Halič 58  
23 3400 113 0,088 Panické Dravce 171  
24 3401 216 <0,030 Mýtna 308  
25 3402 11,3 <0,030 Utekáč 7  
26 3403 7,83 <0,030 Utekáč studnička
27 3404 51,3 <0,030 Boľkovce 224  
28 3405 10,9 <0,030 Veľká n/Ipľom 411  
29 3406 3,5 0,414 Veľká n/Ipľom   
30 3407 67,9 0,052 Veľká n/Ipľom  79  
31 3408 8,76 0,043 Lučenec, Lúčna 1762/17  
32 3409 15,1 <0,030 Budiná - Lazy 115  
33 3410 132 0,030 Vidiná, 1. mája 45  
34 3411 9,86 0,144 Vidiná, Exnárova 9  
35 3412 82,1 <0,030 Budiná 76  
36 3413 33,2 <0,030 Trebeľovce 287  
37 3414 67,0 <0,030 Lučenec, Puškina 5  
38 3415 30,8 <0,030 Lučenec, Erenburgova 28  
39 3416 135,0 <0,030 Kalinovo, Štefánikova 46  
40 3417 120,0 <0,030 Vidiná, Šmeralova 6  
41 3418 77,7 <0,030 Veľká n/Ipľom prameň
42 3419 202,0 <0,030 Trebeľovce 251  
43 3420 61,7 <0,030 Kalinovo, Petrovec 787  
44 3421 96,2 <0,030 Fiľakovo, Podhradská 9  
45 3422 38,1 <0,030 Fiľakovo, Tichá 7  
46 3423 65,9 <0,030 Poltár, Sklárska 505  
47 3424 75,9 0,035 Poltár, Sklárska 302  
48 3425 22,9 <0,030 Buzitka 206  
49 3426 41,6 <0,030 Kurtáň  302  
50 3427 58,4 <0,030 Kurtáň 208  
51 3428 198,0 <0,030 Vidiná, Šmeralová 10  
52 3429 68,5 <0,030 Tomášovce 6  
53 3430 81,5 <0,030 Tomášovce 180/14  
54 3431 222,0 <0,030 Tomášovce, Ul. nová  
55 3432 63,8 <0,030 Tuhár 109  
56 3433 120,0 <0,030 Vidiná, Zvolenská 49  
57 3434 13,3 <0,030 H. Zalužany, Hlavná 187  
58 3435 56,6 <0,030 Lučenec, Tkáčska 94/24  
59 3436 3,10 0,410 Lučenec, Opatová  
60 3437 20,7 0,037 Fiľakovské Kľačany 298  
61 3438 16,8 0,071 Kurtáň 204  
62 3439 54,0 0,062 Lučenec, Partizánska 14  
63 3440 37,2 <0,030 Halič, Športová 1  
64 3441 32,2 <0,030 Poltár, Podhorská 621  
65 3442 93,0 <0,030 Kalinovo, Hviezdoslavova 3  
66 3443 < 1,5 <0,030 Kalinovo, Slané  
67 3444 31,3 <0,030 Vidiná, Potočná 16  
68 3445 40,8 0,097 Buzitka 201  
69 3446 69,5 0,065 Tomášovce, Zelená 23  
70 3447 47,7 1,38 Tomášovce, Závadská 128  
71 3448 2,28 0,073 Lučenec, Novohradská 10  
72 3449 38,8 <0,030 Lučenec, Svätoplukova 11  
73 3450 42,8 <0,030 Breznička, Mládzovo 34  
74 3451 56,1 <0,030 Dobroč 107  
75 3452 3,32 <0,030 Lučenec, Mesačná 6  
76 3453 28,4 1,05 Lučenec, Mesačná 6  
77 3454 79,9 0,039 Fiľakovo, ČSLA 23  
78 3455 177,0 <0,030 Lučenec, Ľadovo 1864  
79 3456 42,7 <0,030 Fiľakovo, Tulipánova 22  
80 3457 158,0 <0,030 Fiľakovo, Biskupická 39  
81 3458 3,87 <0,030 Hrnčiarska Ves 280  
82 3459 15,4 <0,030 Lučenec, Gagarinova 39  
83 3460 2,02 <0,030 Lučenec, Špitálska 18  
84 3461 289,0 <0,030 Lučenec, Malá Ves 28  
85 3462 143,0 0,033 Vidiná, 1. mája 40  
86 3463 5,29 <0,030 Chata Línia  
87 3464 13,0 <0,030 Lučenec, Potočná 20  
88 3465 12,8 0,51 Lučenec, Potočná 20 nová studňa
89 3466 90,5 <0,030 Lučenec, Svätoplukova 18  
90 3467 37,1 <0,030 Lučenec, Júliusa Szabóa 6  
91 3468 30,3 <0,030 Fiľakovo, Jánošíkova 33  
92 3469 80,7 <0,030 Veľká Ves 102  
93 3470 38,6 <0,030 Panické Dravce 234  
94 3471 6,53 <0,030 Halič  
95 3472 33,8 <0,030 Lučenec, Hany Ponickej 6  
96 3473 79,7 <0,030 Fiľakovo, Partizánska 19  
97 3474 46,7 <0,030 Ratka  
98 3475 88,7 <0,030 Fiľakovo, Tulipánova 18  
99 3476 68,2 <0,030 Lovinobaňa, Sadová 83  
100 3477 82,6 0,031 Lovinobaňa, Mierová 37  
101 3478 3,95 <0,030 Lučenec, B. Nemcovej  
102 3479 20,2 <0,030 Lučenec, Hviezdoslavova  
103 3480 4,43 <0,030 Lučenec, Slov. republiky rád 31  
104 3481 74,5 <0,030 Lučenec, Slov. republiky rád 30  
105 3482 34,4 <0,030 Točnica 146  
106 3483 87,6 0,046 Poltár, Železničná  
107 3484 142,0 <0,030 Poltár, Hájky  
108 3485 215,0 <0,030 Fiľakovské Kováče 151  
109 3486 199,0 <0,030 Trebeľovce 103  
110 3487 68,8 <0,030 Trebeľovce 274  
111 3488 6,36 <0,030 Gregorova Vieska 45  
112 3489 21,6 <0,030 Jelšovec 38  
113 3490 140,0 <0,030 Jelšovec 16  
114 3491 12,6 <0,030 Jelšovec  
115 3492 14,8 <0,030 Kalinovo, Bystrinská 9  
116 3493 163,0 <0,030 Lučenec, Petőfiho 4  
117 3494 37,2 <0,030 Lučenec, Osloboditeľov 7  
118 3495 82,9 <0,030 Lučenec, B. Nemcovej 21  
119 3496 3,86 <0,030 Lučenec-Opatová, Jegerová 2  
120 3497 10,2 0,195 Veľké Dravce KD č. 240  
121 3498 30,3 <0,030 Tuhár 174  
122 3499 9,49 <0,030 Trebeľovce 268  
123 3500 59,9 0,051 Vidiná, 1.mája 38  
124 3501 5,27 <0,030 Polichno 97  
125 3502 33,6 <0,030 Mýtna 125  
126 3503 59,0 <0,030 Mýtna 117  
127 3504 104 <0,030 Lučenec, Bernolákova 17  
128 3505 74,2 <0,030 Kalinovo, Hrabovská 668/8  
129 3506 41,5 <0,030 Podrečany 130  
130 3507 46,7 <0,030 Čamovce 30  
131 3508 25,8 0,047 Veľké Dravce ver. studňa
132 3509 39,4 <0,030 Čakanovce studňa pri OÚ
133 3510 24,8 0,088 Šíd verejná studňa
134 3511 117,0 0,205 Biskupice, pri Ob.úrade ver. studňa
135 3512 121,0 0,069 Biskupice osada  
136 3513 42,1 <0,030 Šávoľ 64  
137 3514 59,7 0,050 Čakanovce osada  
138 3515 29,6 <0,030 Radzovce  studňa pri MŠ
139 3516 96,1 0,286 Radzovce pri ambulancii
140 3517 33,6 <0,030 Belina verejná studňa
141 3518 9,81 <0,030 Čamovce 69  
142 3519 < 1,5 <0,030 Čamovce vrt CV3
143 3520 31,1 <0,030 Čamovce 171  
144 3521 21,0 <0,030 Čamovce 137  
145 3522 42,5 <0,030 Čamovce 87  
146 3523 226,0 <0,030 Čamovce 159  
147 3524 48,2 0,213 Čamovce 90  
148 3525 44,8 <0,030 Čamovce 154  
149 3526 132,0 0,044 Hladký Majer 212  
150 3527 495,0 0,064 Hladký Majer 2352  
151 3528 84,3 0,089 Lučenec, Mierova 26  
152 3529 204,0 0,055 Lučenec, Podjavorinská 5  
153 3530 12,4 <0,030 Lipovany 9  
154 3531 12,0 <0,030 Lipovany 137  
155 3532 6,70 <0,030 Lipovany 86  
156 3533 6,04 <0,030 Lipovany studnička
157 3534 56,6 0,058 Buzitka, Nový Sad 50  
158 3535 42,1 0,147 Nové Hony 39  
159 3536 < 1,5 <0,030 Šurice 217 šažbík  
160 3537 59,2 <0,030 Šurice 217 studňa vo dvore
161 3538 222,0 <0,030 Šurice 270  
162 3539 5,57 <0,030 Šurice 216  
163 3540 7,75 <0,030 Uderiná 107  
164 3541 34,8 0,230 Veľká Ves 62  
165 3542 9,08 <0,030 Lučenec, Jesenského 12  
166 3543 20,5 1,64 Veľká Ves 41  
167 3544 4,31 <0,030 Tuhár 2  
168 3545 62,2 1,00 Tuhár 9  
169 3546 34,8 0,032 Tuhár 153  
170 3547 234,0 <0,030 Tuhár 134  
171 3548 4,58 <0,030 Fiľakovo, Daxnerova verejná studňa
172 3549 110,0 <0,030 Biskupice 170  
173 3550 33,9 <0,030 Nové Hony 95  
174 3551 59,7 <0,030 Nové Hony 5  
175 3552 61,0 <0,030 Divín, Lazná 270/21  
176 3553 169,0 <0,030 Divín, Nálepkova 176  
177 3554 103,0 <0,030 Mýtna 331  
178 3555 42,8 <0,030 Kalinovo, Obrancov mieru 355/3  
179 3556 81,0 0,440 Zelené 116  
180 3557 63,2 <0,030 Gregorová Vieska 59  
181 3558 6,70 <0,030 Tuhár 99  
182 3559 20,0 <0,030 Tuhár 4  
183 3560 11,0 <0,030 Tuhár 81  
184 3561 70,5 <0,030 Tuhár 149  
185 3562 6,62 <0,030 Tuhár 180  
186 3563 127,0 <0,030 Tuhár 113  
187 3564 10,5 <0,030 Tuhár 58  
188 3565 88,4 <0,030 Tuhár 115  
189 3566 80,1 <0,030 Tuhár 173  
190 3567 101,0 <0,030 Tuhár 144  
191 3568 65,7 <0,030 Tuhár  62  
192 3569 62,1 <0,030 Tuhár 117  
193 3570 66,7 <0,030 Tuhár 43  
194 3571 6,79 <0,030 Tuhár 45  
195 3572 18,2 <0,030 Tuhár 57  
196 3573 153,0 <0,030 Tuhár 80  
197 3574 14,2 <0,030 Tuhár 14  
198 3575 46,1 <0,030 Tuhár 162  
199 3576 77,4 <0,030 Tuhár 112  
200 3577 65,9 0,197 Tuhár 13  
201 3578 26,9 0,193 Gregorova Vieska budova
202 3579 16,6 <0,030 Gregorova Vieska verejná studňa
203 3580 160,0 <0,030 Veľká n/Ipľom 201  
204 3581 2,34 <0,030 Kokava n/Rim., Francisciho 37  
205 3582 9,76 <0,030 Kokava n/Rim., Drahova  
206 3583 65,0 <0,030 Uhorské 71  
207 3584 8,29 <0,030 Lučenec, Osloboditelov 11 záhr. osada
208 3585 163,0 0,050 Trebeľovce Lazy  
209 3586 81,0 <0,030 Lučenec, Tolstého 3  
210 3587 9,66 <0,030 Utekáč, Drahová  
211 3588 4,20 <0,030 Tuhár 58/1  
212 3589 8,49 <0,030 Tuhár 10  
213 3590 17,3 <0,030 Tuhár 54  
214 3591 55,8 <0,030 Tuhár 169  
215 3592 10,5 0,030 Budiná 201  
216 3593 23,7 <0,030 Budiná 204  
217 3594 33,1 <0,030 Lučenec, Kraskova 18  
218 3595 14,1 <0,030 Mýtna 435  
219 3596 22,1 <0,030 Mýtna 419  
220 3597 80,1 <0,030 Kalinovo 240  
221 3598 31,6 <0,030 Mýtna 49  
222 3599 19,1 <0,030 Divín, Jilemnická  
223 3600 42,3 <0,030 Mýtna 135  
224 3601 80,3 <0,030 Vidiná, 1.mája 44  
225 3602 43,0 <0,030 Poltár, Kanadská 262  
226 3603 38,2 <0,030 Ľuboreč 109  
227 3604 68,6 <0,030 Lovinobaňa, J. Svoboda 4  
228 3605 76,1 <0,030 Lovinobaňa, J. Svoboda 6  
229 3606 40,7 <0,030 Kalinovo 205/10  
230 3607 38,2 <0,030 Kalinovo 206/11  
231 3608 26,4 <0,030 Cinobaňa, Záhradná 261/16  
232 3609 16,8 <0,030 Cinobaňa, Záhradná 262/18  
233 3610 92,5 <0,030 Ozdín 55  
           
           
  Neistota merania, %: 5 10    
  Nadlimitné vzorky, počet: 104 5    
  Percentuálne: 44,6% 2,1%    
  Počet vzoriek: 233 233    

 

 20. marec – Svetový deň ústneho zdravia

 

Svetová  organizácia zubných lekárov  -  vyhlásila 20. marec za Svetový  deň  ústneho zdravia. Ústne zdravie predstavuje zuby bez zubného kazu a zdravé ďasná a parodont.

S prevenciou je potrebné začať u detí až od ich narodenia. Základom je ústna hygiena – odstraňovanie bakteriálneho povlaku ako hlavnej príčiny týchto ochorení.

Neliečený zubný kaz spôsobuje bolesť a infekcie, čo môže viesť k problémom s jedením, rozprávaním a pod.

Výchova a osvojenie si zdravých stravovacích návykov v detskom veku je významnou súčasťou prevencie chorôb ústnej dutiny aj chorôb podmienených zlou výživou.

 

 


TÝŽDEŇ  MOZGU  13. -  19. marca 2017

Žijeme život prospievajúci mozgu? Hovorme o možnostiach, ako si zachovať dobré fungovanie mozgu do vysokého veku. Cieľom tejto akcie je upriamiť pozornosť verejnosti na ľudský mozog a jeho činnosť, hovoriť o mozgových ochoreniach a spôsoboch ich liečby,  ale najmä ich prevencie. Mozog je ako sval. Keď ho nebudete pravidelne používať, ochabne vám.  Naopak, čím častejšie ho budete používať, tým bude silnejší a výkonnejší. Naučme sa udržiavať mozog v takej kondícii, aby bol v stálej pohotovosti.

Čo teda môžeme pre náš mozog urobiť?

Podporujte svoje duševné zdravie! Hýbte sa primerane k veku! Nezabúdajte na sociálne väzby! Stravujte sa s rozumom, kontrolujte rizikové faktory kardiovaskulárneho zdravia (krvný tlak, cholesterol, stres)!

14. marca Oddelenie podpory zdravia RÚVZ so sídlom v Lučenci – Petöfiho 1, organizuje deň otvorených dverí - v čase od 8.00 – 13.00.  Záujemcom ponúkajú bezplatné  vyšetrenie cholesterolu, meranie tlaku krvi, telesného tuku, individuálne poradenstvo. Tieto aktivity sú určené pre širokú verejnosť.

 

Oddelenie podpory zdravia

 

Spoločná inštrukcia

o postupe pred a pri poskytovaní potravín po uplynutí dátumu minimálnej trvanlivosti charitatívnou organizáciou podľa § 6 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov (ďalej len „ zákon o potravinách“)

 


Vnútorné výberové konanie  č. 1/2017

 

Názov služobného úradu:

Regionálny úrad verejného zdravotníctva

Petőfiho 1

984 38  Lučenec

 

Druh štátnej služby:  stála

Obsadzovaná funkcia:  radca

Odbor štátnej služby:  Zdravotníctvo

Organizačný útvar: Oddelenie epidemiológie

 

Opis činností:  Samostatné odborné špecializované činnosti spočívajúce najmä v analytickej činnosti, vo vyhodnocovaní výsledkov a v príprave podkladov na rozhodovanie  na oddelení epidemiológie,  kontrolná alebo inšpekčná činnosť, prešetrovanie sťažností a petícií

 

Predpoklady uchádzača:

-          dosiahol vek 18 rokov

-          má spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu

-          je bezúhonný

-          spĺňa kvalifikačné predpoklady

-          ovláda štátny jazyk

 

Na uvedenom štátnozamestnaneckom mieste sa nevyžaduje oprávnenie na oboznamovanie sa s utajovanými skutočnosťami podľa zákona 215/2004 Z.z.

 

Požadované vzdelanie:

Zameranie, odbor:

Vyžaduje sa VŠ I. st. v odbore verejné zdravotníctvo alebo ošetrovateľstvo

 

Počítačové znalosti – používateľ:

Internet (e-mail, www) – pokročilý

Microsoft Excel – pokročilý

Microsoft Outlook – pokročilý

Microsoft Powerpoint – pokročilý

Microsoft Word – pokročilý

Používateľ MS Windows – pokročilý

 

Pozícia vhodná pre absolventa:  nie

 

Zoznam požadovaných dokladov:

-          písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania

-          kópia vysvedčenia, diplomu o dosiahnutí požadovaného vzdelania

-          výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace

-          profesijný štruktúrovaný životopis

-          písomné čestné vyhlásenie o trvalom pobyte na území SR

-          písomné čestné vyhlásenie o ovládaní štátneho jazyka

-          písomné čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony

-          písomné čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých predložených údajov

-          písomný súhlas dotknutej osoby so spracovávaním osobných údajov za účelom výberu

 

Žiadosti s požadovanými dokladmi je potrebné  podať cez podateľňu Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Lučenci na osobný úrad najneskôr do  7.3.2017.

 

Predpokladaný termín ukončenia výberového konania: 31.3.2017

 

Kontaktná osoba:

Mgr. Alžbeta Nagyová

Tel. :  047/4327731   Fax :  047/4322567

e-mail : This email address is being protected from spam bots, you need Javascript enabled to view it

 

V Lučenci 16.2.2017

 


Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky víta poskytovanie

sociálnej pomoci, humanitárnej starostlivosti a iné charitatívne činnosti

s cieľom podporiť sociálne slabších ľudí  alebo ľudí v núdzi.

 

Orgány verejného zdravotníctva sú fyzickým osobám, združeniam alebo inštitúciám, ktoré vykonávajú takúto charitatívnu činnosť bezodplatne ponúkaním hotových pokrmov  nápomocné v súlade so zákonom č. 355/20007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a ostatnými súvisiacimi predpismi na zachovanie zdravotnej bezpečnosti pokrmov a ochranu zdravia obyvateľov.

 

Prioritou a zároveň aj povinnosťou Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky a regionálnych úradov verejného zdravotníctva je informovať a usmerňovať fyzické osoby alebo právnické osoby pri manipulácii s hotovými pokrmami s cieľom ochrániť zdravie všetkých obyvateľov.

 

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky odporúča v záujme ochrany zdravia a uplatňovania princípov preventívnosti s ohľadom na vysoký stupeň epidemiologického rizika pri manipulácii s hotovými pokrmami fyzickým osobám, ktoré  chcú poskytovať pomoc  sociálne slabším osobám alebo ľuďom v núdzi formou bezodplatnej ponuky pokrmov na verejnosti,  aby  brali do úvahy nasledovné skutočnosti:

 

-        pri výrobe  a manipulácii s pokrmami musí byť zachovaná zdravotná bezpečnosť pokrmov, napr. aby bol pokrm známeho pôvodu, t.j. pripravený v prevádzke  zariadenia spoločného stravovania, aby nedošlo k jeho kontaminácii počas prepravy alebo prostredníctvom použitých obalov, v ktorých sa podáva

-        pri manipulácii s pokrmami je potrebné dodržiavať  osobnú hygienu,  čistotu rúk

-        zabezpečiť  bezpečné odstránenie zvyškov pokrmov a použitých obalov, do ktorých boli pokrmy porciované na mieste výdaja

-        osoby zapojené do procesu manipulácie s pokrmami musia byť zdravotne spôsobilé a ak ide, napr. o fyzické osoby nepracujúce v zariadeniach spoločného stravovania a majú záujem venovať sa takejto činnosti odporúčame, aby mali taktiež potvrdenie  o zdravotnej spôsobilosti vydané lekárom podľa § 22 vyhlášky MZ SR č. 585/2008 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prevencii a kontrole prenosných ochorení

 

V prípade, že fyzická osoba, ktorá je zapojená do procesu manipulácie s pokrmami  nie je zdravotne spôsobilá na túto činnosť, trpí alebo je nosičom ochorenia, ktoré sa môže prenášať pokrmami (napr. trpí hnačkou, horúčkou atď.), má infikované poranenia, kožné infekcie alebo vredy nemôže  manipulovať  s pokrmami, z dôvodu  aby sa zamedzilo  šíreniu prenosného ochorenia  medzi  obyvateľov.

 

Pre vzájomnú súčinnosť, možné usmernenie, resp. vysvetlenie základných požiadaviek na manipuláciu s hotovými pokrmami  pri  každej charitatívnej alebo dobrovoľníckej činnosti je  potrebné oznámiť výkon tejto činnosti miestne príslušnému regionálnemu úradu verejného zdravotníctva v SR.

 

 

 

 

 

Často kladené otázky:

 

Kto môže vydávať jedlo bezdomovcom alebo ľuďom v núdzi?

 

               Vydávať jedlo bezdomovcom alebo ľuďom v núdzi môže fyzická osoba zdravotne spôsobilá, nesmie trpieť alebo byť nosičom ochorenia, ktoré sa môže prenášať pokrmami (napr. hnačkou), nesmie mať infikované poranenia, kožné infekcie alebo vredy, z dôvodu aby sa zamedzilo  šíreniu prenosného ochorenia  medzi  obyvateľov.

 

Potrebujú tieto osoby nejaký preukaz alebo doklad spôsobilosti?

 

Tieto osoby musia si byť vedomé o svojom zdravotnom stave ako bolo uvedené vyššie. Odporúča sa ak ide napr. o fyzické osoby nepracujúce v zariadeniach spoločného stravovania a majú záujem venovať sa takejto činnosti, aby mali taktiež potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti vydané lekárom podľa § 22 vyhlášky MZ SR č. 585/2008 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prevencii a kontrole prenosných ochorení).

 

 

Na čo je potrebné dbať pri  výdaji  jedál na verejnosti pre bezdomovcov  alebo ľudí v núdzi?

 

Podľa požiadaviek na hygienu potravín (napr. nariadenie (ES) č. 852/2004) pri manipulácii s pokrmami  sa musí okrem iného dodržiavať osobná hygiena a čistota rúk.  

Osoby manipulujúce s pokrmami musia si byť vedomé o správnej hygienickej manipulácii,  aby nedošlo k ohrozeniu zdravotnej bezpečnosti pokrmov.

K niektorým základným hygienickým požiadavkám patria, napr.:

-       pri výrobe  a manipulácii s pokrmami musí byť zachovaná zdravotná bezpečnosť pokrmov  (napr. pokrm musí byť známeho pôvodu, t.j. pripravený v prevádzke zariadenia spoločného stravovania),

-       pokrm musí byť chránený pred akoukoľvek mikrobiologickou alebo chemickou  kontamináciou aj  počas prepravy,

-       použité obaly, v ktorých sa pokrm podáva musia byť vhodné pre pokrm a čisté (nemusia to byť jednorazové plastové obaly, môžu sa použiť napr. čisté sklenené poháre po zaváraninách),

-       pri manipulácii s pokrmami je potrebné dodržiavať  osobnú hygienu,  čistotu rúk,

-       je potrebné zabezpečiť bezpečné odstránenie zvyškov pokrmov a použitých obalov, do ktorých boli pokrmy porciované na mieste výdaja,

-       miesto kde sa pokrm vydáva je potrebné udržiavať v čistote, aby nebolo zdrojom odpadkov a následne hromadením sa hlodavcov a iných škodcov.

 

 

Môže sa variť z potravín po dátume spotreby? Môže sa variť z potravín po dátume minimálnej trvanlivosti?

 

Pokiaľ ide o označenie potravín dátumom spotreby - je to dátum určený výrobcom, ukončujúci dobu použitia potraviny, ktorá z mikrobiologického hľadiska podlieha rýchlej skaze a môže po krátkom čase predstavovať bezprostredné nebezpečenstvo pre zdravie ľudí.

Podľa článku  24 nariadenia EP a Rady (EÚ) č. 1169/2011 z 25. októbra 2011 o poskytovaní informácií o potravinách spotrebiteľom po uplynutí dátumu spotreby sa potravina považuje za nebezpečnú v súlade s článkom 14 ods. 2 až 5 nariadenia (ES) č. 178/2002, preto sa takéto potraviny po uplynutí dátumu spotreby neodporúčajú konzumovať, ani použiť na prípravu pokrmov.

Dátumom spotreby sa označujú potraviny rýchlo sa kaziace (epidemiologicky rizikové, napr. lahôdkarské výrobky, cukrárske výroby, niektoré mliečne výrobky - jogurty, mäkké mäsové výrobky atď.). Ide prevažne o potraviny s trvanlivosťou niekoľko dní od ich dátumu výroby, vyžadujúce si chladenie, ktoré sú citlivé na nedodržanie podmienok skladovania, nedodržanie podmienok hygieny počas manipulácie s nimi (majú vhodné prostredie pre pomnožovanie mikroorganizmov aj choroboplodných; nesprávnou manipuláciou s nimi alebo ich kontamináciou môžu vzniknúť gastrointestinálne ochorenia - hnačka, zvracanie ap.).

 

Dátum minimálnej trvanlivosti potraviny (opäť stanovený výrobcom potraviny) je definovaný ako dátum, do ktorého si potravina pri správnom skladovaní uchováva svoje vlastnosti.

V prípade potravín označených dátumom minimálnej trvanlivosti - ide o potraviny s dlhodobejšou trvanlivosťou (týždne, mesiace ap.) - z dôvodu ich podstaty - zloženia (napr. cukor, múka, ryža, nealkoholické nápoje) alebo z dôvodu použitej technologickej metódy výroby (napr. konzervy). Takéto potraviny možno použiť na prípravu pokrmov, za podmienky, že nejavia známky porušenia kvality (napr. vzhľadu, vône, chuti, farby) a zdravotnej bezpečnosti (napr. zaplesnivenie, hnitie a pod.).

 

 

Ak sa reštauráciám zvýši jedlo, môžu ho napríklad použiť aj na charitu? Za akých podmienok? Aká je doba manipulácie s teplým jedlom?

 

Nie, zvyšky jedál z reštaurácií nemožno ponúkať na ďalšiu konzumáciu a spotrebu.

 

Pokrm  svojou podstatou, zložením, spracovaním a obsahom živočíšnych či rastlinných zložiek je vysoko epidemiologicky rizikovým a môže po krátkom čase po dohotovení byť veľmi dobrým biologickým prostredím pre pomnožovanie a rast mikroorganizmov a následne po konzumácii spôsobiť rôzne zdravotné ťažkosti.

Aj z tohto dôvodu, napr. podľa vyhlášky MZ SR č. 533/2007 Z. z.  pokrmy pripravované  a podávané v zariadeniach spoločného stravovania majú stanovené požiadavky na ich technologickú úpravu, vrátane teplotných podmienok a času najneskoršieho výdaja (3 hodiny) po ich tepelnom dohotovení.

 

 Zároveň zvyšky jedál zo zariadení spoločného stravovania  sú zaraďované ako biologicky rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad (podľa čl. 2 nariadenia komisie č. 142/2011, ktorým sa vykonáva nariadenie Európskeho parlamentu a Rady č. 1069/2009 zvyšky jedál patria do kategórie kuchynského odpadu, ktorý je vymedzený ako všetok potravinový odpad vrátane použitého potravinárskeho oleja, ktorý vzniká v reštauráciách, stravovacích zariadeniach a kuchyniach vrátane kuchýň v spoločných stravovacích zariadeniach a kuchýň v domácnostiach). Povinnosti prevádzkovateľov pri nakladaní s biologicky rozložiteľným kuchynským a reštauračným odpadom upravujú požiadavky podľa uvedeného nariadenia EP a Rady č. 1069/2009, kde zároveň pre biologicky rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad  platí zákaz skrmovania kuchynského odpadu  hospodárskymi zvieratami s výnimkou kožušinových zvierat.

 

 


 

 Vec: Informácia

 

                 Dovoľujeme si Vás informovať o aktuálne vzniknutej situácii v okrese Lučenec, mesto Lučenec.

 

                Dňa 2.2.2017 o 8.00 hodine bol zvolaný mimoriadny krízový štáb, na ktorom členovia štábu dostali nasledovnú informáciu. U 2 uhynutých zvierat- labutí v mestskom parku Lučenec, bol laboratórne potvrdený  vírus vtáčej chrípky typu H5N8. Príslušné opatrenia navrhované RVPS Lučenec ako aj inými dotknutými orgánmi, budú  a sú už realizované. Informáciu obyvateľstva zabezpečí mesto Lučenec, riaditeľka RVPS,  ako aj naša webová stránka RÚVZ- www. ruvzlc.sk.

 

 

 

MUDr. Jamila Lehotayová, MPH

       regionálny hygienik

 


Vtáčia chrípka A(H5N8) – informácia pre obyvateľstvo

 

Vírus vtáčej chrípky A(H5N8) bol zavlečený a v súčasnosti je evidovaný vo viacerých krajinách Európy. Na Slovenku boli tiež potvrdené ochorenia u hydiny a vtákov vo viacerých oblastiach. Postupne sú evidované viaceré ohniská u voľne žijúceho vtáctva a v chovoch hydiny, či chovoch iného vtáctva.

Vírusy vtáčej chrípky môžu potenciálne vyvolať ochorenia aj u ľudí, tak ako to bolo aj v minulosti zaznamenané napr. vírus A(H5N1). Ochorenie u človeka vyvolané vírusom vtáčej chrípky A(H5N8) (ktorý v súčasnosti cirkuluje medzi vtáctvom v Európe) doposiaľ zaznamenané nebolo. To však nevylučuje možnú hrozbu prenosu nákazy na človeka.  Z uvedeného dôvodu je nutné prísne dodržiavať opatrenia na minimalizáciu tohto rizika.

 

Preto v prípade, že spozorujete uhynuté vtáctvo, je nutné:

-       vyvarovať sa akémukoľvek kontaktu s uhynutým vtáctvom,

-       čo najskôr o tejto skutočnosti upovedomiť príslušnú regionálnu veterinárnu a potravinovú správu,

-       ak z nejakého dôvodu nie je možné sa manipulácii vyhnúť, je nevyhnutné používať osobné ochranné pomôcky tak, aby bolo zabránené vírusu dostať sa na nechránenú pokožku alebo sliznice (ochranné rukavice, tvárová maska, okuliare, ochranný plášť, nepremokavá obuv).

Pri chove domácej hydiny je potrebné dodržiavať:

-      zásady osobnej hygieny, dôkladné umývanie rúk,

-       v prípade pozorovania zmeneného chovania hydiny okamžite kontaktovať štátnu veterinárnu a potravinovú správu.

Osoby, ktoré prišli do priameho kontaktu s chorým alebo uhynutým vtáctvom, musia:

-       sledovať svoj zdravotný stav, merať si 2x denne telesnú teplotu po dobu 10 dní od posledného priameho kontaktu s chorým vtákom,

-       v prípade vzniku akýchkoľvek príznakov svedčiacich pre možnú chrípku bezodkladne kontaktovať svojho ošetrujúceho lekára.

S najväčšou pravdepodobnosťou aj v takomto prípade pôjde o ochorenie vyvolané iným subtypom chrípky (sezónna chrípka, vyvolaná vírusom cirkulujúcim aktuálne medzi ľuďmi). Potrebné je realizovať laboratórne vyšetrenie vzorky biologického materiálu od chorého (výter z nosa, hrdla), preto v prípade objavenia sa príznakov svedčiacich pre možnú chrípku je potrebné vyhľadať lekársku pomoc!

 

Medzi typické príznaky chrípky patrí náhly vzostup teploty, bolesti kĺbov, svalov, zápal spojiviek, postupne sa môžu pridružiť príznaky zo strany dýchacích ciest (kašeľ, nádcha).

 

Bližšie informácie o výskyte vtáčej chrípky a opatreniach nájdete na webových stránkach: www.uvzsr.skwww.svps.sk.


 
 

 

 

 

 

VEC: Ponuka prebytočného majetku štátu

_________________________________

 

V zmysle § 8 ods.1 zákona NR SR č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov Vám v rámci ponukového konania ponúkame bezodplatne hnuteľný majetok štátu.

Ponúkaný hnuteľný majetok je v správe RÚVZ so sídlom v Lučenci a neslúži a ani v budúcnosti nebude slúžiť na plnenie úloh RÚVZ Lučenec alebo v súvislosti s nimi. Považuje sa preto za prebytočný majetok štátu.

Prebytočným hnuteľným majetkom je osobné motorové vozidlo (OMV) Škoda Felícia Combi, EČ: LC 255 AM, rok výroby 1997. Technický stav  zodpovedá  počtu najazdených kilometrov, OMV má ku dňu  18. 1. 2017  najazdených 359.582    km. OMV je v pojazdnom  stave,  TK platná do  18.2.2017,  EK platná do 18.2.20172017.

Príslušenstvom OMV sú 4 ks zimné pneumatiky s diskami a autorádio Kenwood..

V prípade záujmu zašlite svoju písomnú ponuku do 6. februára 2017  (vrátane)  na e-mail This email address is being protected from spam bots, you need Javascript enabled to view it alebo osobne do podateľne RÚVZ. 

 


 

 

Oznamujeme všetkým záujemcom o pracovné miesto v našom úrade, že výberové konanie je ukončené a toto miesto je obsadené. Ďakujeme za prejavenú dôveru, ale nakoľko plrišlo cez 150 žiadostí, bolo by administratívne náročné odpovedať každému uchádzačovi zvlášť. Za porozumenie ďakujeme.

  

Na základe predloženej cenovej ponuky na vchodové dvere plastové sa uzavrie dohoda s firmou PRP Plasty. 


 

Celoslovenská súťaž pre 7. ročníky základných škôl s názvom  „NAJLEPŠIA PROTIDROGOVÁ NÁSTENKA” 


 

Výzva na predloženie cenovej ponuky

v súlade s ust. § 9 zákona 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na predmet zákazky:

„Vonkajšie plastové dvere pre vchod do RÚVZ so sídlom v Lučenci“

 

 

1.      Identifikácia verejného obstarávateľa:

Názov : Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Lučenci

Sídlo : Petőfiho 1, 984 38  Lučenec

IČO : 17335558

Telefón : 047/4323572, 0905388558

Fax: 047/4322567

Kontaktná osoba : Mgr. Alžbeta Nagyová

e-mail : This email address is being protected from spam bots, you need Javascript enabled to view it

   

2.      Predmet zákazky a jeho špecifikácia:

 

2.1.           Výroba plastových vonkajších dverí v počte 3 ks

2.2.           Demontáž pôvodných dverí

2.3.           Osadenie a murárske vysprávky nových dverí

 

3.      Miesto plnenia zákazky:

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Lučenci Petofiho 1, Lučenec –Obhliadky priestorov realizácie predmetu zákazy pre potreby vypracovania ponuky budú možné dňa 23. – 25. 11. 2016 po dohode na č. tel. 0905 388558.

 

4.      Opis predmetu zákazky:

CPV 44221200-7 Dvere – dvere exteriérové plastové

 

5.      Stanovenie ceny:

 

Skrátený názov položky

Merná jednotka

Množstvo

Cena za jedn.

Cena spolu bez DPH

Výroba plastových vonkajších dverí

ks

3

 

 

 

Demontáž starých dverí

 

ks

3

 

 

Montáž a murárske vysprávky nových dverí

ks

3

 

 

 

 

6.      Lehota a miesto na predkladanie ponúk

Lehota na predloženie ponuky uplynie 30.11.2016 o 14.00 hod.   Ponuky sa môžu odovzdať osobne v podateľni  RÚVZ alebo meilom na lc.nagyovavzsr.sk

 

7.      Kritériá na vyhodnotenie ponúk:

Najnižšia cena za predmet zákazky celkom s DPH

 

8.      Obchodné a platobné podmienky:

8.1.           Výsledkom verejného obstarávania bude objednávka na poskytovanie predmetu zákazky.

8.2.           Obstarávateľ môže zo závažných dôvodov zrušiť túto výzvu a obstarávanie

8.3.           Termín začatia predmetu zákazky je do 3 dní od prevzatia objednávky.

8.4.           Lehota na dodanie predmetu zákazky: najneskôr do 15.12.2016.

8.5.           Objednávateľ neposkytne dodávateľovi žiaden preddavok. Predmet zákazky bude financovaný formou bezhotovostného platobného styku.

8.6.           Splatnosť faktúry je do 30 kalendárnych dní od jej doručenia objednávateľovi.

8.7.           Za vady a nedostatky diela zodpovedá dodávateľ. Pri zodpovednosti za vady sa použijú ustanovenia § 560 a nasl. Obchodného zákonníka, ktoré upravujú nároky zo zodpovednosti za vady.

8.8.           Objednávateľ požaduje záruku na predmet zákazky 36 mesiacov odo dňa ich prevzatia.

8.9.           Objednávka a faktúra podliehajú povinnému zverejneniu podľa § 5a zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

                                                                    MUDr. Jarmila Lehotayová, MPH

 

                                                                             regionálny hygienik

 

 


KAMPAŇ MOST  2016  - DEŇ  SRDCA

Kampaň je zameraná na edukáciu obyvateľstva o najzávažnejších rizikových faktoroch srdcovo-cievnych ochorení, ktorými sú najmä vysoký krvný tlak (hypertenzia), vysoký cholesterol, fajčenie, obezita, stres a ďalšie. Je dôležité poznať hodnoty týchto rizikových faktorov, tzv. Kód zdravého života, pretože väčšina z nich nebolí a nemá vôbec žiadne príznaky.

Pri príležitosti tohto dňa 29.9.2016 RÚVZ – Lučenec  - Oddelenie podpory zdravia – ulica Petöfiho 1 - organizuje deň otvorených dverí  - meracie miesto pred budovou RÚVZ. Záujemcom ponúkame  bezplatné meranie cholesterolu, krvného tlaku, telesného tuku, BMI a   odborné poradenstvo  v čase od 8.OO h do 13.OOh.

Tešíme sa na Vašu návštevu.

  

23.05.2016 - Informácia o vnútornom výberovom konaní č. 1/2016

 

EURÓPSKY  IMUNIZAČNÝ  TÝŽDEŇ  - 24.- 30. 4. 2016

 

Aj v tomto roku Slovenská republika participuje na aktivitách Európskeho imunizačného týždňa (EIW), ktorý sa uskutoční v dňoch od 24.do 30.apríla 2016. Cieľom kampane je zvýšiť povedomie širokej verejnosti o dôležitosti očkovania ako jednej z najjednoduchšej, bezpečnej a efektívnej formy prevencie prenosných ochorení.

 

Heslom EIW je „Vyplňme medzeru v imunizácii“ /„Close the immunization gap“.

 

Celosvetová kampaň zdôrazňuje význam očkovania počas celého života, je zameraná na opatrenia, ktoré je potrebné prijať v európskych krajinách, aby bola zabezpečená primeraná ochrana pred výskytom a šírením osýpok a rubeoly v európskom regióne. Očkovanie ušetrí milióny životov a je široko uznávané ako jedno z najúčinnejších a nákladovo najefektívnejších zdravotníckych intervencií na svete. V roku 2016 celosvetová kampaň zdôrazňuje potrebu imunizácie počas celého života a snaží sa upútať pozornosť sveta na zásadný význam ochrany pred týmito ochoreniami pre každého.

 

Osýpky –  je vírusové ochorenie a patrí medzi najzávažnejšie ochorenie detského veku. Ich závažnosť spočíva najmä v častých komplikáciách ako sú – vážny zápal stredného ucha (s následkom hluchoty), zápal priedušiek a pľúc, zápal vedľajších nosných dutín, zápal hrtanu s možnosťou dusenia, zápal mozgu (encefalitídy) s častými neurologickými následkami, kóma, poškodenie mozgu a úmrtnosť. Pred zavedením očkovania proti osýpkam každoročne ochoreli a zomreli vo svete milióny detí. Osýpky sú rozšírené na celom svete a prestavujú riziko zavlečenia aj do našej krajiny.

Osýpky sú vysoko nákazlivé ochorenie, očkovanie je povinné!

U osýpok navyše platí stopercentná prenosnosť – ak ste ich neprekonali alebo nie ste zaočkovaný a ste v kontakte s osýpkami, tak určite ochoriete.                                                                                 

Výskyt uvedeného ochorenia v 30 krajinách EÚ v roku 2014 hlásilo 3760 prípadov osýpok. Najviac ich bolo v Nemecku. Ďalšie krajiny, kde sa vyskytli prípady osýpok sú napríklad Slovinsko, Česká republika, Lotyšsko, Rakúsko a Cyprus. Zaujímavý je fakt, že z celkového počtu bolo až  73 % pacientov nezaočkovaných.

 

Rubeola – je miernejšie, menej nákazlivé akútne vírusové ochorenie. Jej verejno – zdravotnícka záťaž spočíva v teratogénnom účinku infekcie vírusu rubeoly na plod. K prenosu infekcie z matky na plod dochádza najmä v prvých troch mesiacoch gravidity. Táto kongenitálna infekcia vedie k potratu, narodeniu mŕtveho plodu alebo k pôrodu dieťaťa s tzv. kongenitálnym rubeolovým syndrómom (KRS). KRS je významnou príčinou hluchoty, slepoty, mentálnej retardácie a srdcových chýb novorodencov. Prevencia KRS spočíva v zabezpečení imunity gravidných žien aspoň jednou dávkou vakcíny proti rubeole. V súčasnosti sa jeho výskyt v rozvojových krajinách odhaduje na 100 000 prípadov ročne.

Obidva ochorenia sa očkujú jednou vakcínou MMR (jedným vpichom), ktorá obsahuje 3 zložky – očkovaciu látku proti osýpkam, mumpsu a rubeole.  Je to živá vakcína a väčšina detí (viac ako 95 %) po očkovaní získava imunitu prakticky na celý život. Očkujú sa 2 dávky vakcíny, prvá v období 15 mesiacov života, druhá v 11.roku.

 

V prípade, že zaočkovanosť v populácii klesne pod 95 % (napr. v dôsledku odmietania očkovania detí rodičmi) je ohrozená kolektívna imunita, čo je podľa Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) kritická hranica, pod ktorou zaočkovanosť prestáva plniť ochrannú funkciu. Kolektívna imunita je stav odolnosti populácie, ktorá bráni šíreniu infekcie a vzniku miestnych epidémií.

 

Na záver uvádzame vyhodnotenie administratívnej kontroly očkovania v SR k 31.8.2015, spracované Úradom verejného zdravotníctva SR v Bratislave, kde celoslovenské výsledky zaočkovanosti v rámci povinného očkovania detí prekročila hranicu 95 % s výnimkou základného očkovania proti MMR – ročník narodenia 2013, kde celoslovenská zaočkovanosť dosiahla 93,9 % ( okres Lučenec – 93,5 % a okres Poltár 98,5 %). Celoslovenská zaočkovanosť sa pohybovala na úrovni 93,9 až 98,1 % a v porovnaní s predchádzajúcim obdobím klesla  pri všetkých druhoch pravidelného povinného očkovania.                                             

 SVETOVÝ  DEŇ  ZDRAVIA

Svetový deň zdravia – 7.apríl bol vyhlásený Svetovou zdravotníckou organizáciou (WHO). Témou pre rok 2016 je – DIABETES. Celosvetovo sa počet chorých na cukrovku stále zvyšuje. V SR podľa štatistických údajov z Národného centra zdravotníckych informácií SR je výskyt za rok 2013- 340 445 diabetikov, čo je okolo 7% z celej populácie.

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Lučenci -  Oddelenie podpory zdravia realizuje pri tejto príležitosti edukačno – preventívne vyšetrenia zamerané na populáciu produktívneho veku – vyšetrenie rizikových parametrov biochemickým analyzátorom REFLOTRON (glukóza, cholesterol), meranie tlaku krvi, telesného tuku a komplexné odborné poradenstvo. Súčasťou všetkých preventívnych aktivít bude aj poskytovanie edukačných materiálov. Odborní pracovníci Poradne zdravia ich počas apríla poskytnú aj každému potenciálnemu záujemcovi o informácie a poradenstvo priamo v RÚVZ Lučenec, Petöfiho 1, tel. 047/ 43 22 567.

 

 

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Lučenci

pri príležitosti Svetového dňa vody umožnil verejnosti dňa 21.3.2016 bezplatné vyšetrenie vody z individuálnych domových studní v ukazovateľoch dusičnany a dusitany. Výsledky vyšetrených vzoriek nájdete v nasledujúcej tabuľke.

 

Výsledky vzoriek vyšetrených pri príležitosti Svetového dňa vody 2016 

 

 

Por. Č.

Číslo CE

DUSIČNANY               mg/l

(limit 50 mg/l)

DUSITANY      mg/l

(limit 0,5 mg/l)

adresa

LC 1

3138

77,1

0,081

Boľkovce 166

LC 2

3139

50,8

<0,030

Boľkovce 128

LC 3

3140

57,7

<0,030

Hradište 15

LC 4

3141

109,0

<0,030

Hradište 81

LC 5

3142

75,9

<0,030

Hradište 89

LC 6

3143

103,0

0,050

Hradište 120

LC 7

3144

81,1

<0,030

Hradište 122

LC 8

3145

8,0

<0,030

Hradište

LC 9

3146

32,6

<0,030

Fiľakovo, Jánošíkova 29

LC 10

3147

87,4

<0,030

Veľká nad Ipľom 11

LC 11

3148

216,0

<0,030

Trebeľovce 103

LC 12

3149

71,3

<0,030

Trebeľovce 274

LC 13

3150

7,2

<0,030

Mýtna 412

LC 14

3151

118,0

0,293

Panické Dravce 44

LC 15

3152

44,3

0,081

Radzovce 97

LC 16

3153

94,5

<0,030

Ratka 111

LC 17

3154

92,1

<0,030

Ratka 146

LC 18

3155

84,2

<0,030

Šurice 95

LC 19

3156

94,8

<0,030

Lučenec, Mocsáryho

LC 20

3157

13,4

<0,030

Sušany 4

LC 21

3158

89,0

<0,030

Hrnčiarske Zalužany

LC 22

3159

79,6

<0,030

Kalinovo – Petrovec 780

LC 23

3160

53,4

<0,030

Kalinovo - Petrovec 787

LC 24

3161

13,1

<0,030

Fiľakovo, Biskupická 68

LC 25

3162

77,2

<0,030

Buzitka 206

LC 26

3163

87,2

<0,030

Buzitka - Nový Sad 50

LC 27

3164

31,7

0,056

Vidiná, Bolontov 407

LC 28

3165

7,7

<0,030

Lučenec,Vinica 70

LC 29

3166

64,2

<0,030

Hrnčiarske Zalužany 187

LC 30

3167

35,2

<0,030

Lučenec, Tehelná 9

LC 31

3168

98,5

0,036

Ratka 123

LC 32

3169

203,0

<0,030

Vidiná, 1. mája 40

LC 33

3170

9,7

<0,030

Kokava - Línia

LC 34

3171

31,8

<0,030

Lupoč 5

LC 35

3172

8,8

<0,030

Breznička 183

LC 36

3173

3,9

0,035

České Brezovo "Čapáš"

LC 37

3174

26,6

0,032

České Brezovo 90

LC 38

3175

2,0

<0,030

České Brezovo, Poltárica

LC 39

3176

77,0

0,069

Lučenec - Vinica

LC 40

3177

48,5

<0,030

Mučín, Zelená 3

LC 41

3178

45,0

<0,030

Mučín, Zelená 4

LC 42

3179

48,0

0,064

Kalinovo 141/41

LC 43

3180

93,4

<0,030

Panické Dravce 226

LC 44

3181

436,0

0,035

Čamovce 95

LC 45

3182

39,4

<0,030

Čamovce 137

LC 46

3183

61,6

<0,030

Čamovce (vodáreň č. 3)

LC 47

3184

ND

<0,030

Čamovce (prameň)

LC 48

3185

58,5

<0,030

Čamovce 169

LC 49

3186

236,0

<0,030

Čamovce 159

LC 50

3187

60,6

<0,030

Čamovce 90

LC 51

3188

294,0

1,05

Pinciná 62

LC 52

3189

46,4

0,032

Pinciná127

LC 53

3190

1,9

<0,030

Kokava – Línia, pri chate

LC 54

3191

464,0

<0,030

Lučenec, Wagnera 9

LC 55

3192

57,3

<0,030

Radzovce 428

LC 56

3193

8,8

<0,030

Radzovce - Galamba

LC 57

3194

44,4

<0,030

Lučenec, I. Krasku 18

LC 58

3195

4,5

<0,030

Budiná 140

LC 59

3196

12,5

<0,030

Šoltýska 894

LC 60

3197

6,0

0,038

Pinciná 119

LC 61

3198

40,4

<0,030

Kalinovo 355/3

LC 62

3199

55,1

<0,030

Panické Dravce 247

LC 63

3200

52,4

0,049

Váľkovo 40 (Č. Brezovo)

LC 64

3201

43,1

<0,030

Váľkovo 41 (Č. Brezovo)

LC 65

3202

19,4

<0,030

Lučenec, Dobšinského 23

LC 66

3203

2,5

<0,030

Tuhár 2

LC 67

3204

35,2

<0,030

Tuhár 153

LC 68

3205

48,5

<0,030

Tuhár

LC 69

3206

59,5

<0,030

Tuhár 69

LC 70

3207

21,8

2,36

Tuhár 6

LC 71

3208

68,0

0,038

Tuhár 13

LC 72

3209

12,6

<0,030

Tuhár 14

LC 73

3210

60,5

<0,030

Tuhár 110

LC 74

3211

5,6

<0,030

Tuhár 24

LC 75

3212

37,6

0,382

Tuhár 39

LC 76

3213

51,5

<0,030

Tuhár 71

LC 77

3214

30,1

<0,030

Tuhár 78

LC 78

3215

80,3

<0,030

Tuhár 67

LC 79

3216

5,9

<0,030

Tuhár 45

LC 80

3217

58,2

<0,030

Tuhár 57 (č.2)

LC 81

3218

60,1

<0,030

Tuhár 65

LC 82

3219

6,2

0,030

Tuhár 51

LC 83

3220

11,8

<0,030

Tuhár 54

LC 84

3221

13,9

<0,030

Tuhár 57

LC 85

3222

9,4

<0,030

Tuhár 53

LC 86

3223

5,6

<0,030

Tuhár 26

LC 87

3224

28,3

<0,030

Tuhár 74

LC 88

3225

75,6

<0,030

Tuhár 89

LC 89

3226

24,3

<0,030

Tuhár 85

LC 90

3227

25,9

<0,030

Tuhár 87

LC 91

3228

51,3

<0,030

Tuhár 62

LC 92

3229

3,2

<0,030

Tuhár 95

LC 93

3230

69,8

<0,030

Tuhár 87

LC 94

3231

24,2

0,063

Tuhár 19

LC 95

3232

121,0

<0,030

Tuhár 80

LC 96

3233

101,0

<0,030

Tuhár 113

LC 97

3234

51,3

<0,030

Tuhár 146

LC 98

3235

101,0

0,052

Tuhár 144

LC 99

3236

75,6

<0,030

Tuhár 136

LC 100

3237

102,0

<0,030

Tuhár 147

LC 101

3238

48,3

<0,030

Fiľakovo, Smetanová 1

LC 102

3239

83,6

<0,030

Fiľakovo, Tulipánová 18

LC 103

3240

94,0

<0,030

Tuhár 83

LC 104

3241

47,5

<0,030

Tuhár 86

LC 105

3242

6,6

<0,030

Tuhár 106

LC 106

3243

82,2

<0,030

Tuhár 112

LC 107

3244

86,6

<0,030

Tuhár 115

LC 108

3245

26,5

<0,030

Tuhár 133

LC 109

3246

255,0

0,050

Tuhár 134

LC 110

3247

60,3

<0,030

Tuhár 142

LC 111

3248

49,2

<0,030

Tuhár 164

LC 112

3249

5,9

<0,030

Tuhár 180

LC 113

3250

6,9

<0,030

Tuhár - Madačka 11

 

 

 

 

 

 

Neistota merania:

5%

10%

 

TÝŽDEŇ  MOZGU  14. -  20. marca 2016

Žijeme život prospievajúci mozgu? Hovorme o možnostiach, ako si zachovať dobré fungovanie mozgu do vysokého veku. Cieľom tejto akcie je upriamiť pozornosť verejnosti na ľudský mozog a jeho činnosť, hovoriť o mozgových ochoreniach a spôsoboch ich liečby,  ale najmä ich prevencie. Mozog je ako sval. Keď ho nebudete pravidelne používať, ochabne vám.  Naopak, čím častejšie ho budete používať, tým bude silnejší a výkonnejší. Naučme sa udržiavať mozog v takej kondícii, aby bol v stálej pohotovosti.

Čo teda môžeme pre náš mozog urobiť?

Podporujte svoje duševné zdravie! Hýbte sa primerane k veku! Nezabúdajte na sociálne väzby! Stravujte sa s rozumom, kontrolujte rizikové faktory kardiovaskulárneho zdravia (krvný tlak, cholesterol, stres)!

16. marca Oddelenie podpory zdravia RÚVZ so sídlom v Lučenci – Petöfiho 1, organizuje deň otvorených dverí - v čase od 8.00 – 13.00.  Záujemcom ponúkajú bezplatné  vyšetrenie cholesterolu, meranie tlaku krvi, telesného tuku, individuálne poradenstvo. Tieto aktivity sú určené pre širokú verejnosť.

 

Oddelenie podpory zdravia 

Vyhodnotenie cenovej ponuky dňa 16.2.2016

Predmet zákazky: telefónna ústredňa CPV 32551200-2

Poradie ponúk:

1. miesto - UK servis  Lučenec

2. miesto – Tesla Liptovský Hrádok

3. miesto – Conex Selce

04.02.2016

„My môžeme. Ja môžem.“ Takto znie motto Svetového dňa boja proti rakovine 2016, ktorý si celý svet každoročne pripomína 4.februára.

Svetový deň boja proti rakovine sa v rokoch 2016-2018 bude niesť v duchu hesla „Dokážeme. Dokážem.“ V rámci tejto témy sa bude venovať objavovaniu možností, ako my všetci (kolektívne alebo ako jednotlivci) môžeme prispieť k zníženiu globálnej záťaže, ktorú rakovina predstavuje.

Keďže rakovina rôznym spôsobom ovplyvňuje každého z nás, všetci máme moc konať tak, aby sme znížili jej vplyv na jednotlivcov, rodiny a komunity. Svetový deň boja proti rakovine nám dáva šancu premýšľať o tom, čo môžete urobiť, stanoviť si záväzok a prijať opatrenia. Nech sa rozhodnete spraviť čokoľvek, „Dokážeme. Dokážem.“ spraviť zmenu v boji proti rakovine.

Kľúčové odkazy:

Dokážeme

* Podnietiť akciu, uskutočniť akciu

* Predchádzať rakovine

* Povzbudiť vnímanie

* Budovať zdravé prostredie

* Zlepšiť prístup k liečbe rakoviny

* Vybudovať kvalitnú pracovnú silu v starostlivosti o chorých s rakovinou

* Mobilizovať naše siete s cieľom poháňať pokrok

* Formovať zmenu politiky

* Odôvodniť investície do kontroly rakoviny

* Spolupracovať s cieľom zväčšiť dopad

 

Dokážem:

* Viesť zdravý životný štýl

* Pochopiť, že včasné zachytenie môže zachrániť životy

* Žiadať podporu

* Podporovať druhých

* Prevziať kontrolu nad svojim životom s rakovinou

* Milovať a byť milovaný

* Byť samým sebou

* Vrátiť sa do práce

* Zdieľať svoj príbeh

* Otvorene o tom hovoriť

  


 
joomla template by Joomlashack
joomla template by Joomlashack
   
free joomla templates joomla tutorials joomla themes